A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021. május 12. napjáig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2021-05-12 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
L.R. | 2021-05-12 23:15:39

Tisztelt Irányító Hatóság!

1.

A 3.4.1.1  III. / 3. pontban megfogalmazott elvárás, miszerint a kötelezően igénybe veendő szolgáltatások együttes összegének el kell érni a projekt összes elszámolható kiadásának a legalább 5%-át, rendkívül túlzó.

Az elvárás már önmagában is túlzó, de különös tekintettel akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a kiírás preferálja és előnyben részesíti a szakirányú precíziós végzettséggel rendelkező pályázókat, illetve azon gazdálkodókat, akik ilyen végzettségű szakembert foglalkoztatnak.

Az ő esetükben, amikor ”házon belül” ott van a szakember, aki a 3.1.2.1. pontban felsorolt, kötelezően megvalósítandó tevékenységeket a legjobban el tudja végezni – hiszen a speciális szakismereten túl rendelkezik helyismerettel, ő ismeri a legjobban a táblák előéletét és minden tulajdonságát, amit egy szolgáltató soha nem ismerhet - miért várjuk el, hogy külső vállalkozástól vegyen igénybe szolgáltatást?

Legalább annak a pár marék szakmérnöknek a szakmába vetett hitét és a tanulásba, önképzésbe fektetett munkáját ismerjük el azzal, hogy megbízunk bennünk, hogy saját részre a legjobb minőségben saját maguk képesek elvégezni ezeket a tevékenységeket és mentesítsük őket a külső szolgáltatás igénybe vételének kötelezettségétől.

2.

Hogyan kell értelmezni a 3.8. pont azon részletét, miszerint: ” A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig az igénybe vett szolgáltatás(oka)t fenntartja, vagyis a támogatott tevékenységnek megfelelő tevékenységet saját erőből megvalósítja.”

Az 5 évig igénybe veendő szolgáltatás éves díja eltérhet a projektben elszámolt szolgáltatás díjától? Vagy a fenntartási kötelezettség 5 évére vonatkozóan minden évre elvárás a projekt 5%-ának szolgáltatásra fordítása, mert ebben az esetben az 50%-os támogatási összeg fele (5év x 5%=25%) szolgáltatásra kerülne elköltésre, a támogatás intenzitása pedig tulajdonképpen 25%-ra csökkenne.

Az igénybe vehető szolgáltatások jelentős része (precíziós, georeferált talajmintavétel, menedzsment-zónák lehatárolása, differenciált anyagkijuttatási tervek készítése) olyan munkafolyamat, amit adott területre időközönként, 4-5 évente célszerű elvégeztetni és eredményük alapozza meg a köztes időszakok munkafolyamatait a tervezéstől a kivitelezésig, azonban évenkénti vizsgálatuk abszolút indokolatlan.

Így nem érthető, hogy az 5 éves fenntartás alatt milyen szolgáltatásokat kellene még igénybe venni, ha pedig az lenne a cél, hogy a gazdaság területének évente egy-egy részletével bővüljön a precíziósan művelt terület nagysága, akkor irreáliasan magas a projekt megvalósításánál/ utolsó kifizetési kérelemnél elvárt 5%-os szolgáltatási arány.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
S.A.Á. | 2021-05-12 19:57:30

Tisztelt Hatóság!

 

Tisztelettel javasolnám az alábbi módosításokat, ügyfeleim észrevételei alapján:

1) Kombájn beszerzéshez kapcsolódó maximális támogatási összeg emelése: min. 70 000 000 Ft nettó támogatási szintre.

Indoklás: Több ügyfelem jelezte hogy a kombájnra beállított támogatási limit változatlansága mellett nem életszerű a pályázati lehetőség.

2) Kötelezően megvalósítandó szolgáltatások költségénél pedig a max. 2 000 000 Ft elszámolható költség beállítását. S

Indoklás: Irreálisan magas a szolgáltatásokra kiírt nettó beruházási összeg 5%-a.

 

Üdvözlettel,

Schmidt Attila

Projekt menedzser

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
K.K.E. | 2021-05-12 15:57:38

Tisztelt Irányító Hatóság,

a VP2-4.1.8-21 „MEZŐGAZDASÁG DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ PRECÍZIÓS FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA” című pályázati felhívás társadalmi egyeztetésének keretében, két módosítást javasolnánk a felhívás–tervezethez:

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások részen belül a II. A projekt megvalósításával, gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások, előírások közül a 7. pontban felsorolt támogatott projektek közül a d) pont részletezi:"egy darab drón, egy darab táblagép, egy darab laptop - vagy a laptop helyett egy darab asztali számítógép - szerezhető be."

Javaslat: tegyen különbséget a felhívás a feltérképező és a permetező drónok között, és támogassa mindkettő beszerzését. Emellett nagyobb gazdaságok esetében (bizonyos üzemméret felett) életszerűbb lenne lehetővé tenni 2 db feltérképező drón beszerzését.

Indoklás: széttagolt birtokrendszer vagy bizonyos üzemméret felett egyszerűen nem életszerű, hogy egyetlen eszköz alkalmas lehet a gyors beavatkozást igénylő műveletek döntés előkészítésére.

 

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások részen belül a II. A projekt megvalósításával, gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások, előírások közül a 7. pontban felsorolt támogatott projektek közül a d) pont részletezi:"..egy darab drón, egy darab táblagép, egy darab laptop - vagy a laptop helyett egy darab asztali számítógép - szerezhető be."

Javaslat: tegyen különbséget a felhívás a feltérképező és a permetező drónok között, és támogassa mindkettő beszerzését, és a felhívás tegye lehetővé pályázónként legfeljebb 8 db permetező drón beszerzését is. Teljesen logikátlan és ésszerűtlen lenne, ha a mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatásából ez a termékkör kimaradna.

Indoklás: A növényvédelem területén a precíziós gazdálkodás sava-borsát, majdhogynem technológiai csúcsát jelenti a drónos permetezés. Több darabos kontingensben ez a műszaki megoldás már napi lehetséges munkavégzési mennyiségben is kompetitív a hagyományos vontatott vagy önjáró permezetőkkel szemben, a technológia egyéb előnyei (nincs taposási veszteség, nagyságrendekkel kisebb víz– és vegyszer felhasználás, foltokban is alkalmazható beavatkozás, esős időszakban is rávihető a munka a termőterületekre, a hagyományos technikákhoz képest nem vesz több időt igénybe az alkalmazása, 6m feletti növényzetben nincs valóban hatékony, gazdaságos alternatívája) pedig kétségtelenek.

Kérem szíveskedjenek megfontolni fenti javaslatainkat.

Tisztelettel és köszönettel:

KKE

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
V.A. | 2021-05-12 13:16:32

Tisztelt Irányító Hatóság!

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

h) a támogatási kérelem benyújtásának évéhez képest 10 évnél nem régebben (2021-ben benyújtott támogatási kérelem esetében legfeljebb 2011-ben) gyártott, meglévő mezőgazdasági erőgépek, traktorok, munkagépek helyspecifikus művelésre alkalmassá tétele berendezések és technológiák modernizálása révén (lásd: Fogalomtár).

A gazdaságokban 20 éves gépek is megtalálhatóak. Kérném a támogatási kérelem benyújtásának évéhez képest 20 évnél nem régebben gyártott gépek esetében is lehetőség legyen a modernizálásra.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
V.B. | 2021-05-12 11:16:16

Tisztelt Irányító Hatóság!

5.7. fejezetben meghatározott maximális támogatási összegek határait alacsonynak vélem. Nagytraktor és kombájn piaci árai rohamosan nőnek. Megállapitásomat a valószinűsithető nyári forintgyengülésre illetve a nyersanyagok és a benzin drágulására alapozom. Ezért ennek megfelelően szükséges meghatározni a maximális támogatási összegeket. Javaslom kombájn esetében 90 000 000 HUF-ra emelni, nagytraktor esetében pedig 60 000 000 HUF-ra a nettó támogatási összeget.

3.4.1.1. III./3. pontja: a 3.1.2.1. fejezet 1. pont szerinti tevékenységekhez kapcsolódó kiadásoknak el kell érni a projekt összes elszámolható kiadásának legalább 5%-át. Ezt az értéket túlzónak vélem ekkora volumenű projekteknél. Kérem csökkentsék.

Üdvözlettel,

Válent Béla

Pályázatíró

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
T.D. | 2021-05-12 10:25:20

Tisztelt Irányító Hatóság!

 

Észrevételeim a felhívástervezettel kapcsolatban:

1) 3.4.1.1. III./3. pontja: a 3.1.2.1. fejezet 1. pont szerinti tevékenységekhez kapcsolódó kiadásoknak el kell érni a projekt összes elszámolható kiadásának legalább 5%-át, kérem módosítsák. Az 5% ebben az esetben irreálisan magas lenne az összes elszámolható kiadás tekintetében.

2) 5.7. fejezet: traktor beszerzésre megállapítható maximális támogatási összeg emelését javasolom: nettó 50 000 000 Ft támogatási összegre. Kombájn beszerzés maximális támogatási összegének módosítását javasolom nettó 80 000 000 Ft-ra. Indoklás: A precíziós munkavégzésre alkalmas gépek piaci ára jóval magasabb a pályázat által megadott összegeknél.

Kérem szíveskedjenek megfontolni javaslataimat.

Tisztelettel,

 

Tenki Dániel

Pályázatíró

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
T.B. | 2021-05-11 22:59:35

Tisztelt Irányító Hatóság!

Az alábbi feltétellel kapcsolatban javasolnák módosítást:"Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően – az ÁÚF 8.6.1 pontjától eltérően - megkezdett projekthez nem igényelhető. A támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekt a támogatási kérelem teljes elutasítását vonja maga után."

Fiatal gazdaként pont az idei évben vágtam bele egy precíziós munkavégzésre alkalmas erőgép beszerzésébe, ami a felhívás tartalmi elemeinek tökéletesen megfelel. Ezen beruházás a likviditásom jelentős részét évekre leköti. Kirekesztőnek érzem, hogy fejlesztési célból, hitel segítségével az év első felében (2021) gyártott és vásárolt géppel, a felhívásban nem vehetek részt, miközben abban akár 2019-es gyártású gépek is vásárolhatóak. Fiatal földművesként még évtizedekig ebben az ágazatban szeretnék dolgozni, viszont a pályázat ezen feltétele (így az abból való kimaradás) miatt jelentős hátrányba kerülök. Mindezek miatt javasolnám a Tisztelt Hatóságnak, hogy a fiatal gazdák esetében az idei évben kivitelezett projekteket visszamenőleg is támogassák, ha a benyújtott pályázat a kiírás tartalmi és formai követelményeinek megfelel. Feltételezem, hogy ezen probléma kevés gazdatársamat érinti, de Őket annál jobban hátráltatja, ugyanis Ők biztosan a digitális átállás irányába tartottak már pályázat nélkül is, így a támogatással felszabadult tőkét szintén ebbe az irányba forgatnák vissza, ami ráadásul a fiatal korukból adódóan hosszútávon biztosítaná a vidéki lét fenntarthatóságát. Az igazságosság szempontjából viszont javasolnám, hogy minden olyan beruházásra lehessen támogatást igényelni, amit a 2021-es évben hajtottak végre, és az megfelel a kiírás feltételeinek. Az általam javasolt módosítás a pályázat keretösszegéhez képest, olyan csekély mennyiségű többlet kérelmet jelentene, hogy az nem okozna szignifikáns változást a támogatott pályázatok számában, ugyanakkor egyénileg jelentős segítséget nyújtana.

Üdvözlettel:

T. B. Fiatal földműves

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
U.F. | 2021-05-11 21:42:40

Tisztelt Irányító Hatóság!

Észrevételeim a felhívástervezettel kapcsolatban:

1) 3.4.1.1. III./3. pontja: a 3.1.2.1. fejezet 1. pont szerinti tevékenységekhez kapcsolódó kiadásoknak el kell érni a projekt összes elszámolható kiadásának legalább 5%-át, pontot szíveskedjenek módosítani. Indokolatlanul magas, realitást nem tükröző mérték lenne az összes elszámolható kiadás összegénél 5%-ot megadni. Adott esetben ha pl.: a projekt teljes összege nettó 200 000 000 Ft, akkor nem ésszerű nettó 10 000 000 Ft-ot fordítani a tanácsadási szolgáltatásra, ha az piaci értéken, ugyanazzal a szakmai tartalommal valójában 1 000 000 Ft-ért megrendelhető.

2) 5.7. fejezet: traktor beszerzésre megállapítható maximális támogatási összeg emelését javasolom: nettó 50 000 000 Ft támogatási összegre. Kombájn beszerzés maximális támogatási összegének módosítását javasolom nettó 80 000 000 Ft-ra. Indoklás: korszerű felszereltségű megfelelő teljesítményű és precíziós munkavégzésre alkalmas, fent említett gépek jelenlegi piaci ára indokolja a maximális támogatási összeg emelését. A tervezetben megadott összegek nem teszik lehetővé, számos pályázó eszközvásárlási projektjeinél az 50 %-os támogatási intenzitás kihasználását.Kérdéseim:A felhívás 3.1.2.1. bekezdés a-h pontjában meghatározott szolgáltatások igénybevétele közül elegendő egy a projekthez kapcsolódó opciót teljesíteni?

Kérem szíveskedjenek megfontolni javaslataimat.

Eredményes projektek reményében maradok tisztelettel,

 

Ulbert Ferenc

Gazdálkodó

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
É.Á. | 2021-05-11 14:51:44

Tisztelt Hatóság!

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások részen belül a II. A projekt megvalósításával, gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások, előírások közül a 7. pontban felsorolt támogatott projektek közül a d) pont részletezi:"..egy darab drón, egy darab táblagép, egy darab laptop - vagy a laptop helyett egy darab asztali számítógép - szerezhető be."Javaslat:Mivel egy mezőgazdasági permetező drón precíziós munkáját minden esetben egy másik, multispektrális kamerával is ellátott feltérképező drón szükséges segíteni - ahhoz, hogy helyspecifikusan történjen a szer kijuttatása -, így javaslom, hogy minimum két drón beszerzését támogassa a pályázat: egy permetező és egy feltérképező drón beszerzését.Kérem a javaslat megfontolását.Tisztelettel és köszönettel

Ékes-Benke Ágnes 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
M.I. | 2021-05-11 11:12:51

T. Irányító Hatóság!

Mint a gazdaság egészére értelmezetten és azon belül specifikusan az agráriumban zajló digitalizációs folyamatokat rendszeresen mérő szakértő piackutató cég, a hazai piac és a pályázati célcsoportok széleskörű ismeretének birtokában a társadalmi egyeztetés keretében a felhívás szövege kapcsán az alábbi javaslatokat tesszük:

1. Felhívás tervezet hivatkozott pontja: 3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Javaslat: Javasoljuk az agrometeorológiai szenzorok kapcsán az üzemeltetési szolgáltatás, mint elszámolható tevékenység felvételét

Szövegszerű javaslat a felhívásban való átvezetésre:

vagy 3.1.1 f) pont kibővítése: a mezőgazdaság digitális átállásához szükséges döntéstámogató eszközök (pl.: automatizált növényvédelmi előrejelző rendszer és agrometeorológiai szenzorok és állomások kiépítése és üzemeltetése, egyéb szenzorok, drónok) beszerzése

vagy 3.1.2.2 pont kibővítése: agrometeorológiai szenzorok és állomások üzemeltetése

Indoklás: A 3.1.1 a)-d) pontjaiban leírt eszközökkel kapcsolatos gyártói garancia biztosan túlnyúlik a támogatott projekt 24 hónapos maximális átfutásán. Ugyanakkor a szántóföldi szenzorokra jellemzően mindössze 1 éves gyártói jótállás elérhető, így a piaci gyakorlat alapján szükséges üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele, hogy a projektekben beszerzett eszközök a projektek idejére működőképesek maradjanak.

2. Felhívás tervezet hivatkozott pontja: 3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Javaslat: Javasoljuk az üzleti felhő szolgáltatások igénybevételét, mint elszámolható tevékenység felvételét

Szövegszerű javaslat a felhívásban való átvezetésre:

vagy 3.1.2 b) pont kibővítése:  az 5.5. e) pontjában felsorolt immateriális beruházásokhoz kapcsolódó tevékenységek (számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, üzleti felhő szolgáltatás igénybevétele, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése);

vagy 3.1.2.1 pont kibővítése: i) üzleti felhő szolgáltatás igénybevétele

Indoklás: A felhő szolgáltatások jelentik a vállalkozások - így az agrár vállalkozások számára - az üzleti IT szolgáltatások jövőjét. A Szupergyors Internet Projektnek köszönhetően hamarosan hazánkban valamennyi címen elérhető szélessávú internet szolgáltatás, de a mobilinternet hálózatok lefedettsége is kiváló, így nincs akadálya, hogy a hazai agrár szektor szereplői is csatlakozhassanak ezen világ-szintű trendhez. Azt gondoljuk, hogy egy előrelátó, a korszerű digitalizációs vívmányok a hazai agráriumban való elterjedését támogató pályázati konstrukcióban az üzleti felhő szolgáltatások igénybevételének helyet kell kapniuk.

3. Felhívás tervezet hivatkozott pontja: 3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Javaslat: Javasoljuk az „abiotikus környezeti tényezők "okos" monitoringja (zárt termesztő berendezések esetében)” tevékenység átsorolását a 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közé

Szövegszerű javaslat a felhívásban való átvezetésre:

A szóban forgó pont 3.1.2.1 pontból törlése, és áthelyezése a 3.1.2.2 pontba

Indoklás: A tevékenység valójában a pályázat célcsoportjainak csak egy kisebb része számára releváns, így nem szabad kötelezőnek lennie, hiszen ha kötelező, a célcsoport egy jelentős részét kizárja a támogathatóságból. Amennyiben a T. Irányító Hatóság csak a zárt termesztő berendezéssel dolgozó pályázók számára kívánja kötelezővé tenni a szóban forgó tevékenységet, akkor azt egyértelműbben szükséges leírni, mert a felhívásból nem olvasható ki egzaktul, hogy csak bizonyos cégek számára kötelező, és hogy csak ezen cégek számára kötelező, a többi pályázó számára nem.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
T.N. | 2021-05-11 10:46:12

A Felhívás 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 1) pontja esetében kérdésként merül fel, hogy valamennyi felsorolt és az adott üzem esetében releváns szolgáltatás igénybevétele kötelező-e, vagy elegendő-e legalább egyet teljesíteni a felsoroltak közül, ha azzal elérhető a minimum 5%-os elszámolható költség részarány?

Köszönöm a válaszukat!

Tálos Nikolett