A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. szeptember 18-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-09-18 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Konrád Korisztina | 2016-09-18 23:36:10

Tisztelt Irányító Hatóság!

 

2016. szeptember 15-én a rendszerbe több ízben, többeknek sem volt módja belépni. Belépés ellenére is belépést kért. Egyéb hiba üzenet nem jelent meg.

 

Tisztelettel:

Konrád Krisztina

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Konrád Korisztina | 2016-09-18 23:30:32

Tisztelt Irányító Hatóság!

 

Javaslom a  "3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások- pontjának C) a projekt megvalósításával, gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások 7. pontja szerint: A felhívás 3.1.1. d) pontja szerinti kertészeti traktor beszerzése abban az esetben támogatott, ha a támogatást igénylőnek a felhívás 4.1. 1. a) pontjában meghatározott mezőgazdasági tevékenységéből számított üzemméret legalább 75 %-a kertészeti tevékenységből származik (a felhívás 5. számú melléklet II. táblázatában felsorolt kertészeti tevékenységekre vonatkozó üzemméret)." módosítását!

Kertészethez kapcsolható üzemméret arányát ne visszamenőleg támasszák feltételként, hanem pályázati vállalásként a fenntartási időszakra vonatkozóan. Ha későbbiekben nem várnak el ágazati arányt, az visszás következményeket rejthet. Javaslom az 50%-os maximalizálási feltételt korábbi üzemméretként és a kertészeti üzemméret növelésének vállalását a fenntartási időszakra.

Más kiírások esetében sem volt meghatározva ágazati arány!

A kertészet magas élőmunka igényű ágazat, pontosan gépesítés hiányában nem növelhető ez az ágazati arány.

A beadási időszak időpontjának módosítását is javasolom, az év végi szabadságolások, hivatali szünetek tekintetében.

Tisztelettel:

Konrád Krisztina

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Urbán Judit | 2016-09-18 21:31:33

Tisztelt Cím!

Az alábbi javaslatokat tesszük a Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása, A felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.5-16 felhívás tervezethez kapcsolódóan:

Javasoljuk, hogy kerüljön pontosításra a támogatható gépek köre. Hasznos lenne a korábban működő gépkatalógus ismételt használatba vétele. 2 okból is: egyértelműsítené, hogy mely gép, gépcsoport támogatott, és mentesítene mindenkit, aki a támogatási kérelem elkészítése és feldolgozása során érintett, a 3 árajánlat bekéréséből és azok összehasonlíthatóságának biztosításából eredő problémáktól.

A felhívás olyan munkagépeket is kizár a támogatásból, melyek nemcsak a szántóföldi kultúrában, hanem a kertészetben is használatosak. Javasoljuk, hogy korlátozzák jobban a pályázók körét, vizsgálják a kertészeti tevékenység tényleges meglétét, SFH-ban betöltött arányát, stb., de a támogatott gépek körét igazítsák a kertészeti szakmai elvárásoknak megfelelően.

Javasoljuk a post harvest tevékenység eszközeinek támogathatóságát, mivel ezek a gépek szerves részei a kertészeti termelésnek. A Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban, A felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15 pályázati felhívás keretében nem támogathatók ezen gépek beszerzései, kizárólag abban az esetben, ha van feldolgozáshoz kapcsolódó beruházási tevékenység is a pályázatban.

Javasoljuk az öntözés gépeinek támogathatóságát. A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése, A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.4-16 pályázati felhívás keretében ugyan ezen gépek támogathatók, azonban az öntözés pályázatban olyan előírások szerepelnek, melynek köszönhetően az ország jelentős területén nem lesznek jogosultak a pályázók támogatási kérelem benyújtására. Az öntözés pályázat keretében a nagyobb volumenű öntözési projektek megvalósítására vállalkozik, aki megfelel a kiírásnak és támogatási kérelmet nyújt be. A kertészeti gép pályázatnál, az 1 pályázó részére rendelkezésre álló egyéni maximum támogatási összegből adódóan a kisebb volumenű beruházás iránt érdeklődő pályázók jelentkeznének, kertészeti kultúrájuk öntözési feltételinek biztosítására.

A tervezetben a támogatási kérelmek benyújtásának időszaka 2016. december 19-étől kezdődik. Kérjük ezen időpont vagy korábbra (2016. november közepétől, december közepéig), vagy későbbre (2017. január) módosítását, mivel az elmúlt években is tapasztalható volt, hogy a MVH-nál a kötelező hivatali szabadságok miatt egyszerűen lehetetlen volt bármilyen segítségkérés vagy ügyintézés december hónap második felétől! Az árajánlatok bekérése és a pályázatok összeállítása is nehézkes az ünnepi időszakban.

 

Tisztelettel!

SOKOFE Agrármenedzser Kft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Viola Ignác | 2016-09-18 20:14:59

Tisztelt Mindenki!

 

 

Viola Ignác vagyok, Okleveles kertészmérnök közel 20 éves a Zöldség-gyümölcs nagykereskedelemben eltöltött gyakorlattal és 15 év mezőgazdasági gép-forgalmazói tapasztalattal.

 

Olvasva a tervezetet, rengeteg megválaszolatlan kérdés merül fel bennem.

 

Példaként néhány:

 • A kertészeti ágazat sokrétű, sokszínű. Mikor lesz a támogatottak körénél olyan kitétel, hogy a „jogosultságot adó növényfaj-fajok termesztéstechnológiájába illeszthető gépek és berendezések”

A jelen tervezetből nem világos, hogy szőlő jogosultsággal rendelkező termelő miért vásárolhat támogatásra pl. gabonavetőgépet.

 • A post-harvest berendezéseknél a friss piacra termelőknél.

Támogatott volt a melioráció, az ültetvénytelepítés, az öntözés, a tárház-építés, stb. Az egész értelmetlenné válik, ha az áruvá készítés folyamata, a „pont az i-ről” kimarad.

Nem feldolgozásról beszélek, hanem az áruvá készítés folyamatáról, friss zöldség-gyümölcs piacról! Amennyiben igaz az az állítás, hogy magyar gyomorba kerüljön magyar búzából készült kenyér és magyar szőlőből termelt bor, akkor ezt miért hátráltatjuk a támogatás kizárásával a friss salátánál a friss zöldségféléknél, vagy a magyar almánál?

Különös értelmet ad ennek a Kertészeti gépberuházás támogatásának eddigi története.

Az első kiírásnál 2007-2008-ban még a gépkatalógus szerint, a gyümölcstermelők osztályozó csomagoló gépeket támogatásra nem vásárolhattak, ezek számomra érthetetlen okból a feldolgozóipari gépek csoportjába kerültek.

Így vált ténnyé az, hogy a gyümölcstermelő nem, de egy tejüzem, vagy malom vásárolhatott támogatásra gyümölcsosztályozót.

 

 • Beruházás oldalról: 20 ha zöldség-gyümölcs termesztés teljes gépesítése (traktorral betakarítógéppel együtt) kb. kétharmada az áruvá készítési folyamat gépesítésének. Miért a nagyobb értéket zárják ki?

 

 • A kertészetben érintett termelő nem csak alapanyagot termel a feldolgozóiparnak, hanem készterméket, friss fogyasztásra szánt piacképes árut. (nem itt érintett, de ilyen termék a friss tojás is)

Az élelmiszerkönyvi előírásokban ezen áruféleségeknek, meg kellene felelniük pl. osztályozottság tekintetében is.

 

 • Kizárt a sorközművelő kultivátorok. Bio-gazdálkodó miért nem vásárolhat mechanikus gyomirtó eszközt támogatásra?

 

 • A traktornál, az 5 milliós korláttal egyetértek, de mit ér a 80 KW komolyabb mélyszántásnál, gyökérzöldségekhez végzett altalaj-lazításnál, egy komolyabb talajmarónál vagy ásógépnél?

A 80 KW korlát törlését javaslom más korlátozás bevezetésével: Csak az a termelő vásárolhasson támogatásra traktort aki az utóbbi 5 évben ezt nem tette, a jogosultságot adó növényfaj-fajok számlával igazolt árbevétele meghaladta a beszerezni kívánt gépérték kétszeresét, és nem számolhat el az így beszerzett egy gépre 5 millió támogatástól többet.

 

 • És még sok más….

 

A kertészet változatosabb, mint általában a mezőgazdaság, fontosnak látom sok még ismeretlen részlet szakmai tisztázását. A társadalmi egyeztetést, a szigorú közgazdasági feltételek egyértelmű megfogalmazása után látom fontosnak.

 

A terméktanácsok, pályázatírók, gépgyártók véleménye fontos, de csak „lobby” érdekeket képviselnek. (más jellegű beruházást igényel a léalma termesztés és az étkezési alma, más gépberuházási oldalról pl.: kömény termesztés olajlepárlásra és fűszerköményként magnak.)

 

Túl sok az import áru a magyar boltok friss zöldség-gyümölcs részlegein, és ennek valós okai vannak. Ez legyen a támogatási kiírásnál a fő szempont.

 

A decemberi, vagy akár január másodikai beadási határidővel kapcsolatosan:

A politikában kiemelt a családi gazdaságok támogatása (egyetértek vele), de mit jelent annak a család, aki elvárja mástól, hogy advent időszakában, vagy közvetlenül a szilveszteri buli után ezzel foglalkozzon.

Az ilyen határidőket komolyabban át kellene gondolni.

 

 

 

Köszönöm, hogy észrevételeimet elolvasták, amennyiben valaki részletesebben is megismerné az álláspontomat, elérhetőségemet megtalálja a regisztrációban.

 

Még-egyszer:

 

Viola Ignác

 

Okleveles kertészmérnök, közel 20 éves a Zöldség-gyümölcs nagykereskedelemben eltöltött gyakorlattal, és 15 év mezőgazdasági gép-forgalmazói tapasztalattal.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
ságvár | 2016-09-18 18:47:25

Tisztelt Kiírók

Köszönjük a lehetőséget, hogy hozzá szólhatunk a kiíráshoz.

1. A támogatható gépcsoport lista sokat egyszerűsítene az elszámolható és a nem támogatható eszközök megítélésében, így nagyon nehéz eldönteni egy gépről, hogy elszámolható-e vagy nem.

2. Kérem egyértelműsítsék, hogy a pályázat keretében targonca elszámolható-e vagy sem.

3. A felhívás 5.7. Az elszámolható költségek mértéke, illetve arányára vonatkozó elvárások táblázatában meghatározott 1 db, 80 kW motorteljesítményű traktornál a nettó 5.000.000 Ft a maximálisan igénybe vehető támogatási összeg, vagy az erőgép elszámolható költsége nem haladhatja meg ezt a felső korlátot? A táblázat második oszlopában Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) megnevezés szerepel. Más pályázati felhívásokban utána szokták még írni, hogy „/ maximális támogatási összeg (Ft)”. Elképzelhető, hogy ez a rész csak lemaradt a tervezeti anyagban?

4. MI 30 hektáron termesztünk burgonyát, 10 hektáron hagymát, és ezen kertészeti tevékenységhez a talajművelő gépek elengedhetetlenek. Ennek megfelelően a felhívás 3.3 g pontját kérem vegyék ki, és engedjék valamennyi talajművelő gép beszerzését.  

Tisztelettel Kulcsár Péter

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Fekete Antal | 2016-09-18 06:08:38

Tisztelt Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóság!

Javaslom a támogatási kérelem benyújtásának határidejét 2017. január 02. napjától megnyitni, valamint az értékelési határnapokat  is a megnyitás napjához igazítani.

Javaslatom indokai:

 • A pályázatíró  tanácsadók jelenleg is leterheltek
 • A VP. pályázatértékelő rendszer jelenleg is csúszásban van
 • Mind a támogatást igénylőknek, mind a gépkreskedő vállalkozásoknak az árajánlatok beszerzését illetve kidolgozását nagyon megnehezíti az év végi ünnepek miatti feladattorlódások, munkaleállások okozta időhiány miatti feszültségek következtében a feltételeknek nem megfelelő vagy nem eléggé kidolgozott, támogatást igénylő részéről történő árajánlatok megversenyeztetése, beszerzése.
 • A kérelem benyújtási hatáidő eltolásával felkészültebb, színvonalasabb, kevesebb hiánypótlást követelő támogatási kérelmek készülhetnek, ez által a bírálatot végző szervezet rövidebb bírálati időszak alatt hatékonyabb, költségtakarékosabb munkát tud végezni.
 • Tisztelettel:

  Fekete Antal

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  Eifert Laura | 2016-09-16 16:41:30

  Tisztelt Hivatal!

  A jelenlegi pályázati feltételek mellett lesznek olyanok akik ugyan fiatal gazda támogatásban részesültek a tavalyi évi pályázat során, viszont az üzleti év, a mezőgazdasági árbevételre illetve az üzemnagyságra vonatkozó feltételek miatt decemberben nem fogják tudni benyújtani a pályázatukat habár a pályázatban kiemelten támogatnák a fiatal gazdákat. Elméletileg januárban már be tudnák nyújtani a pályázatot viszont az eddig tapasztalatok alapján nagyon nagy valószínűséggel január elsejére már le fogják zárni a pályázatot a keret kimerülése miatt. Emiatt szerencsésebb lenne a pályázat benyújtásának kezdetét vagy januárra áttenni, vagy pedig a fiatal gazdák esetén a feltételek átalakítására lenne szükség, hogy ők is pályázni tudjanak.

  Köszönöm!

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Fenyvesi László | 2016-09-16 12:44:21

  MEZŐGÉPGYÁRTÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (MEGOSZ)

  Tisztelt Miniszterelnökség!

  A dokumentum 3.1.1., valamint 3.3 pontjai között ellentmondások, félreértésre okot adó tévedések vannak!

  1. A 3.1.1 d bizonyos megkötésekkel támogatja a "kertészeti" traktort, a 3.3 b viszont kizárja azt. Ebből az következik, hogy a kertészeti célra használt, definiált méretű traktor támogatgató.

  2. A 3.1.1.a támogatja a munkagépeket, ha kertészetben használják, sőt olyan esetekben is, ha azok nem "kertészeti", hanem mezőgazdasági erőgépekhez vannak csatolva! A 3.3 g viszont tiltja azt. Az 1-ben közöltek szerint a kertészetben használt, felsorolt (3.3 g) munkagépek természetesen támogathatók!

  3. A 3.3 g-ben a talajművelő gépek közül a műtrágyaszóró gép a "növénytáplálás gépei" kategóriába tartozik, tehát "ott" támogatható?

  A fenti ellentmondások tisztázása szakmai érvekkel nehezen lehetséges, mivel a döntéshozói szándék a kertészetek versenyképességének javítása.

  Ismeretes, hogy a kertészeti szabadföldi és ültetvény növénytermesztés sokkal érzékenyebb a jó talajra, a megfelelő talajállapotra és növénytáplálásra, mint az egyéb szántóföldi (pl. GOFR növények)! A megadott támogatási keret jelentős munkagép-korszerűsítést tesz lehetővé, kisebb gazdaságoknak is, amelyből nem maradhat ki e két fontos alapművelet!

  A magyar mezőgazdasági gépgyárak a két alapművelet, a talajművelés és a növénytáplálás gépei területén kiemelkedő minőségű gépekkel rendelkeznek, igen jó ár/érték arány mellett. Gyáraink a kertészeti kultúrák számára folyamatosan fejlesztenek, az opto-elektro- hidraulikai sorköz vezérlés (művelés) mellett a működés közben állítható munkagép megoldásokig! Amennyiben a 3. 3 g formális megfogalmazás szerint bármilyen támogatási kizárás , illetve elszámolási félreértés következik be, az jelentősen sújtja a hazai mezőgépgyártást, és korlátozza a további fejlesztéseket!

  A "túlpályázás", vagy más ágazatokban (pl. állattartás) való hasznosítás sem vetődhet fel, mert traktorok támogatása esetén a keret nagy részét erre kötik le, még korlátozások esetén is.

  A fentiek alapján javasoljuk a 3.3 g megszorítás törlését!

  Tisztelettel:

   

  Lőrincz László

       elnök

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  somtan | 2016-09-16 10:16:47

  Tisztelt Miniszterelnökség!

   

  VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése - Kertészeti gépbeszerzés támogatása

  Társadalmi egyeztetés

   

  A pályázati felhívással kapcsolatban felmerült kérdések, javaslatok:

  1. A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek közötti c) alpontban szereplő „kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges gépek, eszközök beszerzése” kategóriába milyen jellegű beruházásokra lehet támogatást igényelni? Felsorolás jellegű példa sokat segítene a pontos értelmezésében a tevékenységnek.

  2. Támogatható gépcsoport lista sokat egyszerűsítene a pályázóknak az elszámolható és a nem támogatható eszközök megítélésében.

  3. A kertészeti tevékenység végzése során a legtöbb esetben a termék betakarításakor, tárolásakor ládák, konténerek, rekeszek, raklapok kerülnek alkalmazásra. Ezek mozgatása, tárolása általában mérleges raklapemelővel, targoncával, traktorra szerelhető rakodó adapterrel vagy önjáró homlokrakodóval kivitelezhető. Ezek a gépek melyik támogatható tevékenység közé sorolandó be?

  4. A felhívás 3.3. Nem támogatható tevékenységek közötti b) pontban szerepel a mezőgazdasági erőgépek beszerzésének kizárása, kivételt képeznek ez alól a kertészeti önjáró betakarítógépek. Ellent mond ez a pont a 3.1.1. d) pontjával ahol is a 80 kW-os kertészeti traktor beszerzését támogatja. A kizárt mezőgazdasági erőgép beszerzése kategóriába tartozhat például a kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges anyagmozgató teleszkópgémes homlokrakodó, a targonca, a permetezéshez szükséges hidastraktor, …? Amennyiben ezeket a géptípusokat a mezőgazdasági erőgép kategóriába minősítik, akkor ezek nem támogathatósága mindenképpen felülvizsgálandó és a szakmaiságuk erősen megkérdőjelezhető.

  5. A felhívás 3.3. Nem támogatható tevékenységek között található g) pontban felsorolásra kerültek a kizárt talajművelő munkagépek. Ezek a kertészeti tevékenység végzéséhez nélkülözhetetlen eszközök, tiltásuk indokolatlan és nem megfelelően átgondolt. Javasoljuk, hogy a területteljesítményt, a munkaszélességet, a kapacitást korlátozzák le esetükben, de semmi esetre sem teljes körűen kerüljenek nem támogatható státuszba. A munkagépek teljesítményét úgy határozzák meg, hogy ne az általános szántóföldi növénytermesztés során legyenek alkalmazhatóak. Másik részéről vizsgálva a kérdést kizárásra kerülnek olyan termelők is, akik nagyobb területeken szántóföldi vetésforgóban művelnek zöldségnövényeket (zöldborsó, zöldbab, burgonya, gyökérzöldségek, hagyma, stb), ahol szükség van a termelési technológia fejlesztésére a kertészeti tevékenység hatékony végzéséhez nagyobb munkaszélességű eszközökre is a felsoroltak közül. Véleményünk szerint meg kellene vizsgálni a kertészeti növényeket és azok területadatait, a kertészeti tevékenység végzésének időbeniségét (mikortól) a „látszatberuházások” elkerülésének érdekében. Nem szerencsés, hogy nem köti a felhívás konkrét területnagysághoz és időszakhoz a kertészeti tevékenységet, ezzel előnybe részesítve az „induló vállalkozásokat” a már régóta tevékenységet folytatókkal szemben, azáltal, hogy ők meg nem tudják megvalósítani a tiltás miatt tervezett beruházásaikat. A kizárt tételek között ennyi erővel nyugodtan szerepelhetne a szántóföldön is alkalmazható permetező, vetőgépek, ... stb. Hozzátéve hogy a szántóföldi vetésforgóban termelt kertészeti növénytermesztéshez is szükség van rájuk, ugyanúgy, mint a kizárt munkagépekre. A gépforgalmazók és kertészetben jártas szakértők bevonásával kellene egy tényleges listát összeállítani a kertészeti termeléshez használható gépek valódiságáról.

  6. A felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások A) 2. pont alapján kizárólag kertészeti tevékenységhez kapcsolódó projektekhez nyújtható támogatás. Mikortól kell kertészeti tevékenységet végezni, mekkora területen, amihez a támogatást igénybe lehet venni. Kertészeti tevékenységét tekintve induló vállalkozás is jogosult támogatási kérelmet benyújtani, kivétel ez alól a traktort. Nem kizáró, ha valakinek pl. nem szerepel a tevékenységei között a kertészeti növény termesztés, nem művel zöldség vagy gyümölcstermő területet, nem származott saját kertészeti növény értékesítéséből vagy annak feldolgozásából árbevétele. Elegendő egy egyszerű nyilatkozatban vállalnia, hogy kertészeti tevékenységéhez fogja használni a támogatott gépeket, lehet úgy, hogy 1-2 hektár kertészeti növény termesztésével mindösszesen.

  7. A felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások C) 4. szempontjában azonos műszaki paraméterekkel rendelkező gépre kell 3 darab árajánlatot becsatolni. Az azonos paraméter feltételezheti azt is, hogy nem ugyanarra a 3 típusú gépre pályázik valaki? A példa kedvéért kiválaszthat a pályázó egy 80 kW teljesítményű zöld színű traktort, és emellé állíthat (márkamegjelölés nélkül) egy kék és egy piros színűt is a teljesítményadat egyezősége mellé? 100%-ban elég nehéz teljesen azonos műszaki paraméterekkel rendelkező traktort találni. A kérdés lényege, hogy versenyeztesse meg a gépet a pályázó másik hasonlóval, vagy ilyen esetben inkább a kizárólagos forgalmazást nyújtsa be ajánlatban?

  8. A felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások C) 4. pontja szerint a költséghatékonyságot, az értéket a pénzért elvet figyelembe véve a legkedvezőbb ajánlatot kell kiválasztani és elfogadni. Ez a legkedvezőbb kifejezés csak az árra utal, vagy az árajánlatban szereplő egyéb kondíciókat is figyelembe kell venni ebben az esetben, mint például szerviz, garancia, a forgalmazó közelsége, szállítási költség stb.

  9. A felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások C) 7. pont alapján csak a kertészeti traktor beszerzésre vonatkozik a felhívás 4.1.1. a) pontjában meghatározott mezőgazdasági tevékenységből számított üzemméret nagysága? Más egyéb támogatható tevékenységet ezen kívül nem érint?

  10. A felhívás 4.3. pontja szerint a kérelmek benyújtása 2016. december 19. napjától kezdődhet. Ez nem túl pályázóbarát időpont, célszerű lenne vagy a hónap elejétől elindítani a beadást vagy a jövő év közepétől. Elég nehéz ebben az év végi időpontban hatósági ügyintézéseket lefolytatni, árajánlatokat bekérni.

  11. A felhívás 4.3. pontjában az első értékelési határnap 2017. január 19-ig került megállapításra. Eddig a napig biztosított a pályázatok benyújtása, vagy a megnyílást követően bármikor felfüggeszthető a kérelmek beadása vagy akár lezárásra is kerülhet pár napon vagy akár pár órán belül jelentős túligénylés esetén? Vagy alkalmazzák a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet azon rendelkezését, miszerint az első értékelési határnapig biztosan nem kerül felfüggesztésre kiírás, forráshiányra hivatkozva?

  12. A felhívás a 4.4.2. Kiválasztási kritériumok 3. Tartalmi értékelési szempontok 2. pontjában a minőségrendszerben való részvételért jár többletpontszám. A 8-as számú lábjegyzetben az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. a) és b) pontja szerinti minőségrendszerek , valamint a Kiváló Magyar Élelmiszer, a Hagyományok – Ízek – Régiók, Nemzeti Parki Termék és a magyar Agrárgazdasági Minőségi Díj fogadható el. A jogszabályi hivatkozás az eddigi Vidékfejlesztési Programban megjelent pályázati felhíváshoz képest kiegészült a b) ponttal. Ez a jogszabályi hivatkozás nem tartalmaz egyetlen egy konkrét minőségrendszert sem, csak további jogszabályokra történő áthivatkozást és azokban pedig általános leírásokat. Ez alapján nem megítélhető, hogy például egy HACCP élelmiszer-minőségrendszer elfogadott-e vagy egy ISO rendszerből melyik típusú. Más pályázatoknál hiánypótló levélben kiküldésre kerül, hogy például a HACCP nem fogadható el a minőségrendszerek között, holott nincs egyértelmű állásfoglalás a témában. A minőségbiztosító, az auditor szerint egyértelműen az, a bíráló szerint nem, de nem tudja pontosan megmondani, hogy miért nem, mert nincs konkrét elfogadott lista róla náluk sem. Javaslatunk szerint legyen a felhívás melléklete a konkrét figyelembe vehető elismert minőségrendszereket tartalmazó lista is, így elkerülhetőek a félreértések, továbbá elkerülhető az önhibán kívüli elutasítás veszélye.

  13. A felhívás a 4.4.2. Kiválasztási kritériumok 3. Tartalmi értékelési szempontok 3. pontnál is hasonló az előbbihez a meglátásunk, hogy kerüljön egyértelműen lehivatkozásra (honlap elérhetőséggel), hogy melyik termelői csoportok és termelői szervezetekhez tartozó tagságokért adható többletpont.

  14. A felhívás 5.7. Az elszámolható költségek mértéke, illetve arányára vonatkozó elvárások táblázatában meghatározott 1 db, 80 kW motorteljesítményű traktornál a nettó 5.000.000 Ft a maximálisan igénybe vehető támogatási összeg, vagy az erőgép elszámolható költsége nem haladhatja meg ezt a felső korlátot? A táblázat második oszlopában Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) megnevezés szerepel. Más pályázati felhívásokban utána szokták még írni, hogy „/ maximális támogatási összeg (Ft)”. Elképzelhető, hogy ez a rész csak lemaradt a tervezeti anyagban?

  15. A pályázati felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre 1. pont b) alpont alapján a 2015. évben (teljes lezárt üzleti év) az árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Indokoltnak tartjuk javaslatunkat, miszerint amennyiben egy mezőgazdasági termelő (nem csak őstermelőre vonatkozóan) saját termelésű termékéből dolgoz fel egy értéknövelt terméket, így magasabb árbevételt realizálva, akkor az ne kerüljön kizárásra a pályázatból. Például egy szőlőtermelő gazdasági társaság kizárólag saját termelésű szőlőjének (nem vásárol mástól) egy részét értékesíti, továbbá emellett a fennmaradó részét feldolgozza, amiből saját bort állít elő és azt eladja, akkor ez az 50%-os arány ne kerüljön figyelembe vételre. Kizárólag mezőgazdasági termelő tevékenységet folytat, és az előállított kizárólagosan saját termékéből származik árbevétele, annyi kiegészítéssel, hogy a magasabb átvételi ár miatt annak egy részét tovább feldolgozza, de így nem tudja tartani a mezőgazdasági termék értékesítésből származó árbevétel arány minimumát. Kellene egy kiegészítés ehhez a ponthoz, hogy a fő tevékenysége mezőgazdasági legyen, de a kizárólag saját termelésből feldolgozott új termékének árbevétele is beleszámítson a mezőgazdasági termelésbe.

  Tisztelettel: Som-Tan Kft.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Kelemen Attila | 2016-09-16 09:13:50

  Tisztelt Miniszterelnökség!

   

  Észrevételt tennék a Kertészet Korszerűsítése VP 2-4-1.3.5-16 Programhoz.

 • Pontosítani kellene, hogy kit kívánnak támogatni a kertészeti ágazaton belül. Pld. már van-e kertészeti tevékenysége a 2016. TERA-kérelemben vagy elég, ha csak tervezi, hogy lesz ilyen a következő évtől. Ennek van-e minimális elvárt kertészeti üzemmérete, pld 6000 STÉ. Ezt fenn kell-e tartani?
 • A december 19-el történő kezdést nem tartom jó ötletnek a közelgő ünnepekre való tekintettel. Ha az a szándék, hogy még az idei évre elszámolhassanak gépeket költségként a gazdák, akkor korábban kellene megnyitni, pld. november 1-től vagy december 1-től. Szintén az időponthoz tartozó megjegyzés, hogy meg kellene fontolni, hogy a kertészeti gépek és a fiatal gazdák pályázata, mivel két nagyon jelentős és nagy érdeklődésre számot tartó pályázatról van szó, időben ne fedjék egymást, tehát ne egyszerre nyissák meg őket. A pályázatok elkészítésénél nagyon sok termelő és leendő fiatal gazda segítséget vesz igénybe pályázatkészítő vállalkozásoktól, azonban, ha egyszerre jelenik meg a két pályázat, akkor az jelentősen megnehezíti a jó színvonalú pályázatok elkészítését, kapacitás problémákat is okoz. Ennek következménye rosszabb minőségű pályázatok, a Hivatalnak többlet munka, több hiánypótlás, nem beszélve arról, hogy a pályázatkészítők kapacitás problémái a szürke zónában tevékenykedő önjelölt tanácsadók irányába terelheti a pályázni szándékozókat, mely a pályázatok minőségét tovább ronthatja.
 • Magam is javasolom a géptípusok átgondolását (talajlazítók, ekék, tárcsás talajművelők, műtrágyaszóró gépek) ill. mellékletként konkrét támogatható géplista meghatározását, mely sok felesleges hiánypótlást megelőzne. Javasolom továbbá a traktorok 5 MFt támogatási korlátjának eltörlését, mivel egyébként is le van szűkítve, hogy ki vehet traktort, emellett pedig egy jó erőgép az egyik legfontosabb munkaeszköz.
 • Tisztelettel:

  Kelemen Attila

  vezető pályázati szakértő, Pályázatkészítő Iroda Kft

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Müller István | 2016-09-16 05:51:04

  Tisztelt Hivatal!

  Javaslatot szeretnék tenni a „VP 2-4-1.3.5-16 Kertészet Korszerűsítése” programhoz:

  Javaslom, hogy a „3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások” című fejezet C.) 7. pontjában tervezett korlátozás : - „A felhívás 3.1.1. d) pontja szerinti kertészeti traktor beszerzése abban az esetben támogatott, ha a támogatást igénylőnek a felhívás 4.1. 1. a) pontjában meghatározott mezőgazdasági tevékenységéből számított üzemméret legalább 75 %-a kertészeti tevékenységből származik (a felhívás 5. számú melléklet II. táblázatában felsorolt kertészeti tevékenységekre vonatkozó üzemméret). „ - ne vonatkozzon azon pályázók körére, akik korábban még nem részesültek kertészeti traktor beszerzésének támogatásában, továbbá  azon pályázók körére akik 2015.01.01. után - gazdaságuk szerkezetének bővítése okán  - először telepítettek új ültetvényt.

  Tisztelettel: Müller István

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Szabadi Gábor | 2016-09-14 08:25:16

  Tisztelt Hivatal!

  Észrevételt, javaslatot szeretnék tenni a Kertészet Korszerűsítése VP 2-4-1.3.5-16 Programhoz.

  Szabadi Gábor vagyok a Bartifarm Kft ügyvezetője. A Bartifarm Kft kizárólag kertészeti és szőlészeti munkagépek forgalmazását végzi, így a fenti Pályázat nagyban befolyásolja a vevőink helyzetét, és Tőlük rendszeresen halljuk az alábbi problémákat.

  Ha a kertészeti, szőlészeti gazdálkodókat valóban támogatni szeretnék, akkor biztosítani kellene számukra azon gépek támogatását is, melyeket még az idei évben, azaz 2016-ban a versenyképességük megtartása végett vásároltak. Szeretném elérni, hogy a Támogatási Kérelem benyújtása előtt megvásárolt, vagy csak megrendelt – leelőlegezett – de támogatható gépek is támogathatóak legyenek.

  Nagyon sok gazdálkodónak segítség lehet, ha még az idei év terhére lezárhatna megvalósított gépbeszerzést.A tervezett Pályázat a december 19.-i határidejével ezt nem támogatja.

  Amennyiben a Pályázat november 1.-től lépne hatályba, úgy még nagyon sok gépberuházást tudnának lezárni a 2016-os gazdasági évben.

  A tervezetben a 3.3-as pontban a nem támogatható gépek vannak felsorolva.

  A 9-es pontban a talajművelő géptípusok alatt a

  • sorközművelő kultivátorok
  • kombinátorok
  • tárcsás talajművelők

  is szerepelnek. Ezek a gépek nélkül nagyon sok tájegységen nem művelhető a szőlő vagy intenzív gyümölcskultúra.

  Jó lenne, ha ezen gépek benn maradnának a támogatott gépek között, akár egy max. méret korlátozással. A szántóföldi gazdák gépvásárlását pedig a kiírás egyéb feltételeiben már amúgy is kizárták.

  Köszönöm, hogy elküldhettem a véleményemet. Bízom benne, hogy ezáltal egy igazságosabb Pályázati Kiírás születhet. Tisztelettel: Szabadi Gábor

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  Stock Nikoletta | 2016-09-12 14:16:03

  Tisztelt Irányító Hatóság!

  Javaslataimat a teljes Felhíváshoz kapcsolódóan teszem:

  1. Pontosítani szükséges, hogy induló kertészeti tevékenység esetében támogatás igényelhető-e (kivéve traktor) kertészeti gép beszerzésére. Tehát olyan mezőgazdasági termelő, aki megfelel a Felhívás Támogatást igénylők körének, de jelenleg kizárólag állattartással kapcsolatos tevékenységet végez, lehetséges-e kertészeti tevékenység folytatásához gépet beszereznie úgy, hogy vállalja a kertészeti tevékenység folytatását. Szükséges konkretizálni továbbá az, hogy amennyiben ez támogatható, mennyi az a legkisebb terület standard termelési értékben kifejezve, amennyit vállalni szükséges a támogatáshoz.

  2. Pontosítás szükséges a Támogatást igénylők körében, szükséges-e 6.000 STÉ-kel rendelkezni, vagy elegendő-e a mezőgadasági termelőnek minősülés, és az 1 teljes lezárt üzleti év.

  3. Javaslom a támogatási kérelem benyújtási idejét vagy korábbra hozni (december elejére), vagy január 2-től megnyitni az év végi ünnepekre való tekintettel.

  4. Javaslom a 3.3. Nem támogatható tevékenységek g) pontjából kivenni azon talajművelő géptípusokat, amelyek kertészeti tevékenység folytatásához szükségesek (pl. talajlazítók, ekék, tárcsás talajművelők, műtrágyaszóró gépek). Javaslom pontos géplista mellékletként történő megjelenítését.

  Tisztelettel: Stock Nikoletta

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Kővári István | 2016-09-12 11:44:41

  Tisztelt Miniszterelnökség!

   

  A kertészeti gépbeszerzési pályázat 3.4.1.1. c.) pontjában csak azok pályázhatnak kertészeti traktor beszerzésére, akik üzemmérete legalább 75 % -a kertészeti tevékenységből származik. Szeretném javasolni, hogy ez az üzemméret legalább csak 50 % legyen, mivel saját gazdaság és több kisebb gazdaság tervezte traktor beszerzését és emiatt az említett kis gazdaságok elesnek attól a lehetőségtől, hogy új gépet tudjanak vásárolni pedig gazdaságukban szerepel kertészeti tevékenység. Sajnos a tavalyi kiírásról is lemaradtam, mivel a pályázati rendszert nagyon korán körülbelül a nyitástól számított 2 óra elteltével le is zárták forrás kimerülés miatt. Következő évben tervezek fiatalgazdaként további ültetvények telepítését amit pályázat keretében be is nyujtottam áprilisban és mivel a gépállományom korlátozott, így nagyon nagy szükség lenne még egy traktor beszerzésére, ami jelenleg nélkülözhetetlen munkaelem számomra.

   

  Amennyiben módjukban áll még a pályázat feltételét módosítani, javaslom, hogy intézkedjenek a fent említett változásról.

   

  Tisztelettel:

   

  Kővári István

   fiatalgazda

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Szilágyi Zsolt | 2016-09-09 18:07:52

  Tisztelt Hivatal!

   

  A kertészeti gépbeszerzési pályázat megjelent társadalmi egyeztetésre. A felhívásban azt olvashattuk, hogy a nem támogatható gépek közé került besorolásra pl. egy nagy értékű gyümölcsválogató gép beszerzése, holott korábban mind az MVH szakmai osztályától, mind az MNVH képviselőitől azt a tájékoztatást és megoldási javaslatot kaptuk, hogy ebben a konstrukcióban pályázható lesz majd.

  Azonban a felhívásban, mint említettem, a 3.3. f) pontban szerepel a nem támogatható tevékenységek között a „post-harvest tevékenység eszközeinek (pl. szállítórendszerek, válogató, mosó, tisztító, osztályozó, csomagoló berendezések) beszerzése,”.

  Akkor milyen konstrukció keretében lehet ilyen eszközöket beszerezni? 

  Továbbá javaslatunk: célszerű volna a kertészetből ezt a tevékenységet nem kizárni, mivel az szervesen kapcsolódik ahhoz, hogy ha valaki gyümölcsöt termeszt nagy tételben, akkor azt válogató/osztályozó géppel szortírozni tudja a felvásárlók (akik többnyire szigorú feltételeket szabó multinacionális cégek) igényeihez igazodva.

  Továbbá a csomagológépek beszerzése sem támogatott a felhívás alapján ebben a konstrukcióban, noha pl. egy targonca beszerzése is szervesen kapcsolódók a felvásárlók igényeihez kapcsolódó csomagolási tevékenységhez, amelyet egy kertészeti vállalkozás végez.

  Másik javaslat, amit nem értünk a konstrukcióban, hogy a támogatás mértéke max. 10 M Ft (egyéni projekt esetében), holott egy ilyen tudású válogató gép piaci ára nettó 110 M Ft. Fentiek alapján mindenképpen indokoltnak tartjuk a támogatási összeg magasabbra emelését, hogy legyen valódi értelme jelentősebb kertészeti beruházást végrehajtania egy-egy vállalkozásnak. Ezek a vállalkozások jellemzően a hazai piac jelentős szereplői, kiszolgáltatva ugyanakkor a nagy külföldi multiknak, ám versenyképesek, nem haladják meg a 850.000 euró STÉ üzemméretet, viszont nagy szükségük lenne technológiai fejlesztésekre, ami támogatás nélkül nem kivitelezhető a számukra.

  Számos olyan termelő vállalkozás van a kertészeti ágazatban, amely kis- vagy közepes vállalkozás, ám nem folytat szántóföldi növénytermelést és állattartással sem foglalkozik. Számukra ugyanakkor 10 M Ft támogatás nem jelent előrelépést a technológiai fejlesztésben, különösen akkor, ha a szervesen kapcsolódó tevékenységek nem jelenhetnek meg. Az élelmiszer-ipari, feldolgozó tevékenységet végző vállalkozások számára komoly előre lépési és kitörési lehetőséget jelent a Mezőgazdasági termékek értéknövelése pályázati konstrukció, azonban a kertészeti ágazatban tevékenykedő és feldolgozó tevékenységet nem végző vállalkozások számára nincs ilyen kitörési pont jelenleg, vagy legalább is nem látjuk a jelenlegi rendszerben ezt.

  Üdvözlettel:

  Szilágyi Zsolt vezető pályázati tanácsadó