A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021. március 1. napjáig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2021-03-01 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
M.D. | 2021-03-01 21:02:17

Tisztelt Irányító Hatóság!

 

A Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre, 2. pontja alapján a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

A 6.1.2. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó (pótolható) mellékletek listája leírásában:

1. Az STÉ módszertan alapján a támogatást igénylő – vagy termelői csoport, termelői szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet (amennyiben a jogosultságát a szövetkezet nem önmagában igazolja) esetén annak tagja - mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret igazolását alátámasztó dokumentumok.

2. Annak igazolására, hogy a támogatást igénylő vagy termelői csoport, termelői szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet (amennyiben a jogosultságát a szövetkezet nem önmagában igazolja) esetében annak tagja teljes lezárt – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt – üzleti évből származó árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik:  gazdasági társaság esetén független könyvvizsgálói igazolás,  egyéni vállalkozó esetén független könyvvizsgálói igazolás,  őstermelő esetén személyi jövedelemadó bevallás, valamint az adóbevallásra nem kötelezett őstermelők esetén az értékesítési betétlap; vagy  amennyiben a támogatást igénylő a számviteli nyilvántartásaiban a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevételeit minden kétséget kizáróan és ellenőrizhető módon egymástól elkülönítve vezeti, akkor a támogatási kérelem benyújtását megelőző vagy amennyiben erre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, az ezt megelőző teljes lezárt – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt - üzleti évre vonatkozó üzleti beszámoló, vagy egyéb számviteli nyilvántartás.

 

A fentiek alapján értelmezésünk szerint egy több 100 tagból álló termelői csoport esetében is tagonként kell a fenti dokumentumokat benyújtani, ami jelen helyzeteben fizikailag is kivitelezhetetlen. Megítélésünk szerint a nagy létszámú juh termelői csoportok nem tudnak pályázni az adminisztratív követlemények miatt.

Ezért kérjük, hogy a termelői csoportok esetén egy jóval egyszerűbb és életszerűbb eljárást szíveskedjenek meghatározni. Bízunk benne, hogy ezzel az exportban meghatárózó szereplők is hozzá tudnak jutni a támogatási forásokhoz.

 

Köszönettel:

 

Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid

Juh és Kecske Ágazatért Egyesület

ügyvezető igazgató

 

E-mail: iroda@juhkecske.hu 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/204164617594167/

Web: www.juhkecske.hu

Székhely: 1134 Budapest, Lőportár u. 16.

A civil szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0017313

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
J.T. | 2021-03-01 20:03:02

Tisztelt Irányító Hatóság,

 

A felhívás 3.1.2. 2. a) alpontjában önállóan nem támogatott tevékenységként megjelenik a telepi infrastruktúra megvalósítása, miközben a „telepi infrastruktúra” fogalma majd a jelenleg még nem ismert Fogalomtár mellékletben lesz definiálva. Jelenleg nehezíti a beruházások előkészítését, tervezését, hogy pontosan nem egyértelmű, mi sorolható majd a „telepi infrastruktúra” körébe.

Javasoljuk, hogy a legközelebb társadalmi egyeztetésre bocsátott VP felhívás, már a teljes felhíváscsomagot tartalmazza, így segítve a gazdálkodók rákészülését a támogatási kérelemre.

Javasoljuk, hogy a „telepi infrastruktúra” fogalma, a VP2-4.1.1.-20 felhíváshoz hasonlóan kerüljön megfogalmazásra, azzal, hogy kerüljön ki a „terület előkészítés” a fogalom alól (és ne számítson bele a 15%-os korlátba), ill. kerüljön be a gázhálózati csatlakozás a definícióba.

Kérjük továbbá, hogy egyértelműen tisztázzák a felhívás szintjén, hogy a telep fűtési energiaellátását biztosító központi kazán és annak telepen belüli elvezetései beletartoznak-e a „telepi infrastruktúra” körébe.

Javasoljuk, hogy a „terület előkészítés” fogalma és az ide elszámolandó építési munkanemek, ÉNGY tételek kerüljenek konkretizálásra, mert a VP2-4.1.1.-20 felhívásra benyújtott támogatási kérelmek hiánypótlásai során ennek hiánya súlyos értelmezési vitahelyzeteket teremt. Az nem méltányos eljárás, hogy a kiíró a kérelmek bírálati szakaszában hoz a pályázók tudomására olyan belső korlátokat, melyek a felhívásból nem olvashatók ki, így a kérelmező esetleg jelentős elszámolható költségtől és így támogatástól esik el. Az előre nem tisztázott feltételek utólag kifogások benyújtását eredményezhetik, mely egyik fél érdekét sem szolgálják, ráadásul a gazdaság fejlődése szempontjából jelentős beruházásokat akaszthatnak meg, különös figyelemmel a kifogások elbírálásának akár éveket felemésztő időtávlatára.

 

A felhívás 3.1.2. 2. e) alpontjában önállóan nem támogatott tevékenységként megjelenik a „maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű traktor beszerzése”.

Javasoljuk egyértelműen tisztázni, hogy az ezen költségkategóriában beszerzendő traktorok nem számítanak a telepen belüli anyagmozgatás gépei közé, melyre költségkorlát érvényes.

 

A felhívás 3.4.1.1 II. részének 6. pontja szerin hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott és a szolgáltató által visszaigazolt igénybejelentőt, vagy a szolgáltató által kibocsátott „Pályázati igazolás HMKE létesítéséhez” tárgyú dokumentumot a támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani.

Tekintettel arra, hogy az igénybejelentő benyújtása az áramszolgáltató felé a támogatási kérelem beadásakor csupán formalitás - hiszen az áramszolgáltató azt maximum tudomásul veszi, de fő gyakorlatként nem ügykezeli, mert az majd csak a csatlakozási dokumentáció benyújtásakor történik meg -, javasoljuk ezen benyújtási kötelezettség törlését. A műszaki leírásból, a pályázati adatlapból, illetve a rögzített költségvetésből a bíráló meg tud győződni a kiépítendő napelemes rendszer kapacitásáról.

 

A felhívás 3.4.1.1 III. részének 7. alpontja szerint a megújuló energiát hasznosító rendszerek megfelelőségi igazolását a Magyar Mérnöki Kamara és/vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő épületgépésznek vagy energetikus mérnöknek kell igazolnia.

A kevesebb benyújtandó dokumentum érdekében, javasoljuk ezen igazolás benyújtási kötelezettség törlését, hiszen egy jogszabály rendelkezéseinek betartása evidens egy beruházónak, nincs ezen mit lenyilatkozni. Itt jegyezzük meg, hogy a felhívás 3.4.1.1 IV. részének 7. és 10. alpontja szintén felhívja a figyelmet a vonatkozó jogszabályok betartására, de nagyon helyesen sem az építési anyagok, sem a gépek, eszközök, technológiák esetén erről nem kell külön mérnök nyilatkozatot benyújtani.

 

A felhívás 3.4.1.3. pontja létszámtartásra vonatkozó kötelezettséget állapít meg, mely az évek óta a megfelelő munkaerő megtalálásának kihívásaival küzdő agrárium szereplőinek jelentős (el)riasztó faktort jelent, emellett szembemegy a modern, gépesített és automatizált árutermelő gazdaságok létrehozásának ideájával.

Javasoljuk a kötelezettség törlését.

 

A felhívás 4.4.2.3 pontja 1. alpontjában a termelői csoport/termelői szervezeti tagság szempontot javasoljuk kiegészíteni az integrációban való részvétel igazolásával, mivel a nagy kibocsátású telepek jellemzően inkább valamilyen integrációs rendszer tagjai. Amennyiben itt az integrációért mégsem adható pontszám, javasoljuk a 6.8 értékelési pontba beépíteni ennek díjazását.

Javasoljuk továbbá kiegészíteni a 8. lábjegyzetet azzal, hogy a pontszámot az a pályázó is megkaphassa, aki maga rendelkezik TÉSZ, TCs minősítéssel.

 

A felhívás 4.4.2.3 pontja 6.6 alpontja a meglévő piaci kapcsolatok értékelésekor csak a konkrét értékesítési szerződéseket fogadja el. Javasoljuk a TÉSZ, TCs tagság (1. értékelési szempontnál részletezettek szerint) igazolásának elfogadását önálló szerződésnek, hiszen ezen szerveződésekhez tartozás önmagában fix értékesítési kapcsolatot jelent.

 

A felhívás 5.5 pontjából nem derül ki egyértelműen, hogy a szakértői díjakra (általános költségek) vonatkozóan kell-e piaci árat kell igazolni árajánlatok benyújtásával vagy sem. Javasoljuk, hogy továbbra se kelljen árajánlatokat benyújtani általános költségek alátámasztására.

 

A felhívás 6.1.2 pontja 13. alpontja építéssel nem járó eszközök, gépek beszerzése esetén helyszínrajz benyújtását írja elő. Mivel egy traktor, vagy egy hígtrágya kijuttató, vagy bármilyen mobil (építéssel nem járó) eszköz telepen belüli elhelyezése a beruházás szempontjából irreleváns adat, javasoljuk ennek a csatolandó dokumentumnak a törlését. Szerelési munkával érintett fejlesztés esetén indokolt legfeljebb a melléklet.

 

Üdvözlettel,

Jávor Tamás

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
B.G. | 2021-03-01 13:33:36

Tisztelt Kiíró Hatóság!

A pályázat üzleti terv minősége fejezet 6.3-as pontjában szereplő Állattartó/tenyésztő tevékenység múltja a pályázat tájékoztatása szerint a 014-es(állattenyésztés) illetve 017(vadgazdálkodás) TEÁOR kód fogadható el.

2006-ban indítottam vállalkozásomat amiben húsmarhatenyésztéssel és növénytermesztéssel( takarmány) foglalkozom. Az állattenyésztés nehezen képzelhető el saját takarmány termesztés nélkül. Az okmányiroda  nekem a 015-ös vegyes gazdálkodás kódot adata ennek megfelelően. Én azóta megszakítás nélkül folyamatosan növelve állat állományomat foglalkozom szarvasmarha tenyésztéssel. A pályázat 10. számú szakmai mellékletében a hatósági állatorvosnak igazolnia kell az éves átlagos állatlétszámot. Én úgy gondolom az  ENAR rendszer lehetőséget ad arra is, hogy az állattenyésztő tényleges múltja igazolható legyen a tenyészet nyilvántartása alapján. Ne egyetlen kódszám megléte igazolja a múltat, hanem a valós adatok.

15 éve tenyésztek szarvasmarhát , ami elég idő ahoz hogy legyen állattenyésztő múltam.

Kérem a Kiíró Hatóságot érveimet figyelembe véve a TEÁOR kód  (015, vegyes gazdálkodás) kibővítésére.  

Tisztelettel: Barcsák Gábor

                   törzsállatenyésztő agrármérnök, egyéni vállalkozó

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
K.F. | 2021-02-28 15:02:36

Tisztelt Irányító Hatóság!

 

A(z) Állattartó telepek megújításának támogatása című, VP2-4.1.1.9-21 kódszámú felhívás tervezetben

 

A felhívás tervezet 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák kialakításának, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása részénél,

a(z) Építéssel járó állattartási technológia kialakítása 1 b) pontjában (az összes célterületnél) csak az Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése kerül felsorolásra. Az építmények felújítása nem.

 

Épületek felújítását csak

3.1.1 B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása 1. Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása esetében engedi.

Véleményem szerint problémás, hogy a 3.1.1. A pont esetében

A rendelkezésre álló forrásból (30 milliárd forint)

A(z) 2A fókuszterület alapján: Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából – keretösszege: 21 Mrd Ft áll rendelkezésre. (Ebben épület felújítás nem támogatható a jelenlegi tervezet alapján.)

 

Addig a(z) 5B fókuszterület alapján: A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása. – Keretösszege: 3 Mrd Ft áll összesen rendelkezésre.

 

Ügyfelem egy 70%-s állapotú, mindenképp felújításra váró istálló épületet szeretne felújítani, a felújítás megfelel az energetikai javulás feltételeinek is. Ugyanakkor, mivel a versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák kialakításának támogatása keretében nem szerepel a felújítás, így az általa a pályázatban megvalósítani kívánt tevékenységhez, az épület felújításhoz rendelhető keretösszeg 21 milliárd forint helyett 3 milliárd forint. Tehát ha pontszám alapján az ügyfél nyertes pályázatot ad be, de az energiafelhasználás hatékonyságának fokozásához rendelt 3 milliárd Ft keretösszeg elfogy, támogatási kérelmét fedezet miatt nem tudják támogatásban részesíteni.

 

Javaslatom az eddigi VP-s pályázati kiírásokhoz hasonlóan A felhívás tervezet 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák kialakításának, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása részénél, a(z) Építéssel járó állattartási technológia kialakítása 1 b) pontjához.

Az Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése mellett azok felújításának engedélyezése, annak a Pályázat Felhívás A(z) 2A fókuszterületbe („Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése”) való felvétele.

 

 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák kialakításának, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása

esetén a 3., 4, 5. célterület esetén a(z) Építéssel nem járó, kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésénél, támogatható

Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése.

Valamint: A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter).

Ezen gépek beszerzése az 1. és 2. célterület esetében nem szerepel a támogatható tevékenységek között.

Véleményem szerint amennyibe a baromfi, illetve sertéstartó (1., 2. célterület) állatállományának zöldtakarmány beszerzését részben, vagy egészben saját, vagy bérelt kaszálóról, legelőről fedezi úgy esetében is indokolt 3.,4., 5. célterülethez hasonlóan Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló, valamint: A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter).

Javaslatom, hogy az 1., 2. célterület esetében is legyen beszerezhetők a szálastakarmány betakarításhoz szükséges gépek, tehát önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló, valamint: A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter).

Arra szeretném kérni a Tisztelt Irányító Hatóságot, hogy a pályázati kiírás ezen pontjait a fent leírtak alapján módosítani szíveskedjen.

 

Üdvözlettel

Kristóf Ferenc pályázati tanácsadó

30/9295-789

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
E.I. | 2021-02-27 12:21:58

Tisztelt Kiíró Hatóság, Tisztelt Agrárminisztérium, Magyarország Kormánya!

Kérem Önöket, hogy az agrárpályázatok esetében a magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások, az állattartó családi gazdaságok részére a fenntartási kötelezettséget 3 évre csökkenteni szíveskedjenek! Erre az 1303/2013/EU rendelet 71. cikke "Az első albekezdésben meghatározott határidőt a tagállamok három évre csökkenthetik a KKV-k általi beruházások vagy az általuk teremtett munkahelyek fenntartása esetén" kifejezetten lehetőséget biztosít!

A nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztésére, KKV-k részére más Operatív Programok keretében kiírt felhívásokban a fenntartási kötelezettség szinte kivétel nélkül 3 évig tart, már több, mint 15 éve (GVOP!, GOP egykori regionális fejlesztési programok: DAOP, DDOP, ÉAOP, ÉMOP, KDOP, KMOP, NYDOP stb.). Jelenleg a GINOP konstrukciókban a KKV-k részére a fenntartási kötelezettség az alábbiak szerint kerül megfogalmazásra: "3.8. Fenntartási kötelezettség A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak".

Magyarország Kormánya az elmúlt időszakban minden téren határozott elkötelezettséget mutatott az iránt, hogy a mezőgazdasági kisvállalkozásokat, családi gazdaságokat - különös figyelemmel az állattartókra -, lehetőségeihez mérten minden eszközével maximálisan támogassa azok versenyképességének megtartása és javítása érdekében. Éppen ezért bízunk abban, hogy napjaink bizonytalan gazdasági helyzetét is figyelembe véve felismerik, hogy a magyarországi mezőgazdasági KKV-k az Európai Uniós beruházási támogatások pályázati kiírásai során nem részesülhetnek negatív megkülönböztetésben sem másik tagállamok mezőgazdasági vállalkozásaival, sem a Magyarországon más ágazatban működő KKV-kal szemben, és ezért jelen konstrukcióban, illetve a jövőben megjelenő kiírásokban a fenntartási kötelezettséget 3 évig írják elő.

Amennyiben más Uniós előírás vagy rendelkezés miatt 5 éves a magyar agrárpályázatok fenntartási kötelezettsége, kérem arról tájékoztatni szíveskedjenek!

Tisztelettel:

Erős István

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
H.I. | 2021-02-24 15:59:04

Tisztelt Irányító Hatóság!

 

Jelezni szeretném, hogy félrevezető lehet a kiírásban az, hogy a támogatást igénylőnek meg kell felelnie:

az 1. célterület esetén a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet előírásainak,

mivel azok a keltetőüzemekre, árutermelő tenyészetekre és a vágóhidakra vonatkoznak.

Így az integrációban nem szereplő összes baromfitartó ki van zárva.

Javaslom, hogy aki baromfitartó és tenyészet kóddal rendelkezik, az is részesülhessen támogatásban, mivel jelen esetben - nekem úgy tűnik - ki vannak zárva.

Tisztelettel:

Hernáczki Ibolya

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
K.I. | 2021-02-22 15:05:25

Tisztelt Kiíró Hatóság!

Magyarország egyik legnagyobb mangalica törzstenyészetének tulajdonosaként (tenyészet-azonosító: 4436290, 895 db szőke mangalica tenyészkoca, összesen mintegy 7.500 db sertés) nehezményezem, hogy a VP2-4.1.1.9-21 Állattartó telepek megújításának támogatása c. kiírásra nem vagyunk jogosultak pályázni, a következő feltétel nem teljesülése miatt:

- a támogatást igénylő … teljes lezárt … üzleti évből származó árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik

Mivel cégem, a Horizont 98 Kft mezőgazdasági integrációban elsősorban gabonafélék nagykereskedelmével foglalkozik, árbevételének mintegy 60 %-a ebből a tevékenységből származik. Statisztikai főtevékenységünk: 4621

Sajnos az állattartó telepek korszerűsítését megcélzó pályázatok kivétel nélkül legalább 50%-os mezőgazdasági árbevételt írnak elő, így mi egyikben sem tudunk támogatást igényelni.

Arra szeretném kérni a Tisztelt Kiíró Hatóságot, hogy a pályázati kiírás ezen pontját számomra kedvezően módosítani szíveskedjen.

 

Üdvözlettel:

Szabó Béla

ügyvezető

Horizont 98 Kft

4164 Bakonszeg, Móka Központi Tanya