A Visegrádi Együttműködés (vagyis Visegrádi országok, visegrádi négyek vagy V4-ek) Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia regionális szervezete. Az együttműködés célja e közép-európai országok gazdasági, diplomáciai és politikai érdekeinek közös képviselete, esetleges lépéseinek összehangolása. Ezt a törekvést 1991. február 15-én a Visegrádi Nyilatkozat aláírásával tették hivatalossá.

Az együttműködés ügyeinek intézését és összehangolását minden évben egy ország vállalja magára. Magyarország 2009. július 1-jén vette át a Visegrádi csoport elnökségét Lengyelországtól. A soros elnöki tisztséget egy éven keresztül fogja betölteni.

A magyar V4 elnökség az előtte álló egy évben a regionális politika, ill. fejlesztés területén a kohéziós politika aktuális kérdéseit, valamint a V4+2 (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia + Bulgária és Románia) országok területfejlesztési együttműködését szeretné előmozdítani, az alábbi tématerületekre összpontosítva:

A kohéziós politika jövőjének stratégiai, illetve a kohéziós politika végrehajtásának aktuális kérdései:

 • A jövő kohéziós politikájának alakuló keretei: közös V4 állásfoglalás elkészítése az Európai Unió kohéziós politikájának jövőjéről.
  • A kohéziós politika helyének meghatározása a tagállamok és az EU gazdaságpolitikájában
    • Eredmények áttekintése, tapasztalatok kicserélése
    • A kohéziós politika szerepének meghatározása uniós szinten
  •  A kohéziós politikát a jövőben működőképessé kell tenni, vagyis meg kell teremteni a lehető legjobb feltételeket ahhoz, hogy céljait el tudja érni
    • integrált helyi fejlesztések megvalósítási lehetőségeinek áttekintése
    • pénzügyi menedzsment és ellenőrzés egyszerűsítése
 • A programciklus aktuális helyzetéből adódó feladatok, események:
   • A végrehajtás aktuális kérdéseivel kapcsolatban a közbeszerzési előírásokkal kapcsolatos szabálytalanságok tapasztalatainak cseréje.

 


II. Közös területfejlesztési és területrendezési együttműködés a V4+2 országokkal

Közös területfejlesztési stratégia elkészítése, amely elősegíti e makro-térség harmonikusabb és hatékonyabb területi fejlődését, annak érdekében, hogy e térség sajátosságait figyelembe véve hatékonyabban tudjuk képviselni az európai folyamatokban.

A magyar elnökség a jelenlegi végrehajtási mechanizmusok és a kohéziós politika jövőjének megvitatása érekében lehetővé teszi a tapasztalatok megosztását és egyeztetéseket hív össze. A közös érdekek meghatározását követően ezek az álláspontokat az EU különböző fórumain bemutatják, képviselik.

Ezen a weboldalon további információ található az elnökséggel, annak programjával, illetve az elnöklő országon belül megrendezendő eseményekkel kapcsolatban.

 

A magyar V4 elnökség idején megrendezésre kerülő események területfejlesztés, területrendezés és kohéziós politika témákban

Ülés megnevezése Tartalom Ülés szintje Ülés helyszíne Ülés időpontja Résztvevők

Szakértői találkozó

Közbeszerzésekkel kapcsolatos szabálytalanságok

 

Program

Szakértői

Magyarország

2009. október

Visegrádi országok Irányító, Igazoló és Ellenőrzési Hatóságainak szakértői

Szakértői konferencia

Integrált fejlesztések megvalósíthatóságának lehetőségei

 

Program

Szakértői

Magyarország

2010. január

Visegrádi országok Irányító Hatóságainak szakértői

Szakértői szintű megbeszélés

A V4+2 országok közös területfejlesztési stratégiai állásfoglalásának megvitatása és a (lehetséges) miniszteri találkozón elfogadásra kerülő deklaráció végleges szövegezése

 

Program

Szakértői

Magyarország

2010. február

V4+2 (Bulgária és Románia) országok szakértői

Informális miniszteri találkozó

A szakértői szinten 2010. februárban elfogadott deklaráció elfogadása és a trió elnökségi programunk prezentálása   

Miniszteri

Magyarország

2010. március

Visegrádi országok területfejlesztésért felelős miniszterei

Informális miniszteri találkozó  

Konzultáció a kohéziós politika megvalósításával kapcsolatos tapasztalatokról és a politika jövőbeni alakításáról

Program

Miniszteri 

Magyarország

2010. március

V4 +1 (Szlovénia) kohéziós politikáért felelős miniszterei Európai Bizottság regionális politikáért felelős Biztosa

Magas szintű szakértői találkozó        

A kohéziós politika helye a tagállamok gazdaságpolitikájában

Program

Szakértői 

Magyarország  

2010. április

Visegrádi országok szakértői

Szakértői találkozó

Egyszerűsítés a pénzügyi menedzsment és ellenőrzés területén

Szakértői

Magyarország

2010. május

Visegrádi országok szakértői