Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóság

Az Irányító Hatósági Főosztály (IH) felel a 2007-2013-as programozási időszakban megvalósított Új Magyarország Vidékfejlesztési Programért (ÚMVP), melynek a kerete 5,210 milliárd euró, valamint a 2014-2020-as időszakban a Vidékfejlesztési Program (VP) 4,174 milliárd eurós keretének sikeres felhasználásáért melyből 3,431 milliárd eurót az Európai Unió finanszíroz.

Vidékfejlesztési Program

A Közös Agrárpolitika (KAP) két pillére közül a II-es pillér a vidékfejlesztési politika, melyet Magyarország a 2014-2020-as időszakban a Vidékfejlesztési Program keretében valósít meg. Az Európai Uniós agrár-vidékfejlesztés célja, hogy teljes mértékben integrálja a környezetvédelemmel és éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos korlátokat és lehetőségeket, valamint az előnyök széles körét kell biztosítsa a gazdálkodás, a vidéki területek és a szélesebb társadalom részére; továbbá hozzájárul:

  • a mezőgazdaság versenyképességéhez az innováció előmozdításával, szerkezetátalakítással, valamint azáltal, hogy a mezőgazdasági ágazatban lehetővé teszi az erőforrás-hatékonyság növelését;
  • a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodáshoz azáltal, hogy biztosítja a környezet és a mezőgazdaság éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességét, gondját viseli a vidéki területeknek és fenntartja a földterületek termelési kapacitását;
  • a kiegyensúlyozott területfejlesztéshez a vidéki területeken EU-szerte azáltal, hogy ehhez helyi szinten kellő felhatalmazást és eszközöket biztosít, fejleszti a megfelelő kapacitásokat, valamint javítja a helyi feltételeket és a városi és vidéki területek közötti kapcsolatokat.

 

A VP-ben az alábbi prioritások, illetve fókusz területek mentén kívánja támogatni az agrár-vidékfejlesztés célterületeit:

  1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a vidéki térségekben

1A) Az innovációnak, az együttműködésnek és a tudásbázis gyarapításának az ösztönzése a vidéki térségekben

1B) A kapcsolatok erősítése a mezőgazdaság, az élelmiszer-termelés és az erdőgazdálkodás, valamint a kutatás és az innováció között, egyebek mellett a környezetgazdálkodás és a környezeti teljesítmény javítása céljából

1C) Az egész életen át tartó tanulás és a szakképzés előmozdítása a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban

  1. A mezőgazdasági üzemek életképességének javítása és a versenyképesség fokozása valamennyi régióban és a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében, valamint az innovatív gazdálkodási technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás előmozdítása

2A) Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából

2B) A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése

  1. Az élelmiszerlánc szervezésének – többek között a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának, az állatjólétnek és a mezőgazdaság terén alkalmazott kockázatkezelésnek – az előmozdítása

3A) Az elsődleges termelők versenyképességének javítása azáltal, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba a minőségrendszerek révén, a mezőgazdasági termékek értékének növelése, valamint a helyi piacokon, a rövid ellátási láncokban, továbbá a termelői csoportokban és a szakmaközi szervezetekben folytatott promóció

3B) A mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázat-megelőzés és kezelés támogatása

  1. A mezőgazdasággal és az erdőgazdálkodással összefüggő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása

4A) A biológiai sokféleség helyreállítása, megőrzése és javítása, beleértve a Natura2000 területeken és a hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területeken, jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodás, valamint az európai tájak állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása

4B) A vízgazdálkodás javítása, a műtrágya- és peszticid használat szabályozásának javítását is beleértve

4C) A talajerózió megelőzése és a talajgazdálkodás javítása

  1. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban

5A) A mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása

5B) A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása

5C) A megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékanyagok és más, nem élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő átadásának és felhasználásának megkönnyítése

5D) A mezőgazdaságból származó, üvegházhatást okozó gázok és ammónia kibocsátásának csökkentése

5E) A széntárolás és -megkötés előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban

  1. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben

6A) A diverzifikálásnak, a kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a munkahelyteremtésnek a megkönnyítése

6B) A helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben

6C) Az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőbbé tétele, használatuk előmozdítása, és minőségük javítása a vidéki térségekbe

A Vidékfejlesztési Program:

https://www.palyazat.gov.hu/az_europai_bizottsag_altal_elfogadott_operat...

A Vidékfejlesztési Program pályázati felhívásai:

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523

 

Elérhetőségek:

Pályázatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálat

Miniszterelnökség - Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálat

Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22

Telefon: 06 40 638-638

E-mail: palyazat@me.gov.hu

http://lakossag.szechenyi2020.hu/kapcsolat

https://www.palyazat.gov.hu/node/17

 

Miniszterelnökség

Postacím: 1357 Budapest, Pf. 6.

Telefon: +36-1-795-6978

Fax: +36-1-795-0381

E-mail: titkarsag@me.gov.hu

 

Irányító Hatóság

Cím: Kecskemét 6000, Ipoly u. 1/A.

Postacím: 1357 Budapest, Pf.6.

Telefon: +36-76-795-348

E-mail: videkfejlesztes@me.gov.hu

 

Kifizető Ügynökség:       

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Postacím: 1095 Budapest, Soroksári út 22-24.

Telefon: +36-1-374-3603, +36-1-374-3604

Fax: +36-1-475-2114

E-mail: ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu