A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 6-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-02-06 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Karsay Katalin | 2017-02-06 21:02:29

Tisztelt Irányító Hatóság!

A „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” – VEKOP-8.5.2-17 c. felhívással kapcsolatban szeretnénk észrevételt tenni.

A felhívás tervezetében meghatározták, hogy mely gazdasági területen tevékenykedő vállalatokat támogatják:

„A konstrukció a hazai innovatív iparfejlesztés, céljainak megvalósítását és ezzel összhangban az Ipar 4.0 megoldások alkalmazását is elő kívánja segíteni. Kiemelten támogatja mindazokat a nagyvállalatokat, amelyek profilja illeszkedik az 1442/2016. (08.17) Korm. határozatban meghatározott Irinyi Terv keretében kiemelten fejlesztendő területek valamelyikébe, illetve amelyek az IPAR 4.0 megoldásokat alkalmazzák, továbbá amelyek beruháznak a munkavállalók kompetenciáinak fejlesztésébe e területeken.”

Fentiek alapján jelenleg  a DMRV Zrt. főtevékenysége (Víztermelés, -kezelés, -elosztás és Szennyvízelvezetés, -kezelés) alapján, a  felhívás tervezete szerint nem jogosult indulni a pályázaton.

Kérjük, hogy szíveskedjenek a támogatott ágazatok listájába felvenni a tevékenységünket.

 

Üdvözlettel:

Karsay Katalin

pályázati menedzser

Műszaki Fejlesztési Osztály

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

 

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Gál Csilla | 2017-02-06 14:12:35

Tisztelt Irányító Hatóság!

Szeretnénk a mellékeltekkel segíteni munkájukat:

Módosítandó:

3.7.1. Indikátorok (18. oldal)

Észrevétel:

A táblázat alatt szereplő szövegben: "Munkahelyi képzésben részt vevők száma: a projekt keretében minimum 18 órás képzésben résztvevő a munkavállalók száma".

Javaslat:

Ezen pályázati kiírás 13. oldalának o) pontjában "A képzés minimum időtartama 16 óra, ..." szerepel. Kérjük javítani az Indikátor szakaszban megjelöltet.

_______

Módosítandó:

4.4.2 Kiválasztási kritériumok / Tartalmi értékelés szempontjai / 1. Támogatást igénylő szervezetek értékelése (25-26. oldal)

Észrevétel:

Az 1.4  nem található!

Javaslat:

Javasoljuk az 1.5 pontot 1.4-re javítani.

_______

Módosítandó:

4.4.2 Kiválasztási kritériumok / Tartalmi értékelés szempontjai / 2. Erőforrások (27. oldal)

Észrevétel:

"Minimálisan elvárt 6 pont elérése szükséges..."

Javaslat:

Valójában a 2 alpontban 5 vagy 10 pont kapható a 10-ből, kérjük a minimális érték csökkentését 5 pontra!

 

Köszönjük észrevételeink figyelembe vételét!

Üdvözlettel