A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Végrehajtás Operatív Program Plusz (VOP Plusz)
Hozzá szeretne szólni?

Amennyiben már korábban regisztrált a palyazat.gov.hu oldalon, akkor használja a fejlécben az Egységes beléptető felület bejelentkezés gombot a bejelentkezéshez.

Ha még nem rendelkezik regisztrációval, regisztráljon most!


Végrehajtás Operatív Program Plusz (VOP Plusz)
M.K. | 2021-06-30 12:45:38

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ 1032 Budapest, San Marco u. 76) javaslata, Kovács Ágnes elnök megbízásából:

 

Az Európai Bizottság közös akadálymentesítési szabvány bevezetését szorgalmazza, annak érdekében, hogy a különböző Uniós beruházások által létrejövő épített környezet és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások egységesen és funkcionálisan legyenek akadálymentesek. Cél, hogy az egyetemes tervezés követelménye valóban megvalósuljon és minden érintett célcsoport számára megfelelő megoldások szülessenek. Ezért hosszas szabványkészítési és konzultációs folyamat részeként létrejött a CEN/CLC/JTC 11 -   Accessibility in the built environment az un. hozzáférhetőségi szabvány, mely Magyarországon is bevezetésre került, a Magyar Szabványügyi Testület honlapján elérhető "Az épített környezet hozzáférhetősége és használhatósága. Funkcionális követelmények" MSZ EN 17210:2021 számon. Továbbá a 2011-ben bevezetett, 2021. 06. 01-én megújított ISO 21542 sz. "Building construction - Accessibility and usability of the built environment" is egy olyan szabvány, melynek együttes alkalmazásával biztosítható lenne egy egységes európai követelményrendszernek való megfelelés.

A MEOSZ kéri, hogy e szabványok alkalmazását tegyék kötelezővé a 2021-2027-es ciklusban Uniós forrásból megvalósuló beruházások, pályázatok számára! 

A MEOSZ támogatólag egyetért az ÁÚF-ben (Általános útmutató a 2021-2027-es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz) a horizontális követelmények "11.2 Az esélyegyenlőség érvényesítése" fejezetében megjelent követelménnyel, miszerint "A projektek végrehajtása során a fogyatékos személyeket megillető alapvető emberi jogokat – többek között akadálymentesítéssel és az ehhez kapcsolódó szabványok alkalmazásával – biztosítani kell"

A MEOSZ kéri, hogy konkrétan legyen megjelenítve, hogy a követelmény mely szabványokat jelenti (EN 17210:2021, ISO 21542:2021). Kérjük, hogy ezen szabványok alkalmazását egy intézkedés-csomag támogassa:

- az érintett szabványok magyar nyelvű elérhetőségének biztosítása,

- ellenőrzési és monitoring folyamatban résztvevő szakemberek képzése,

- együttműködés a mérnök, szakmai szervezetekkel, kamarákkal a szabványok alkalmazásának promótálásában (kötelező kamarai képzésekbe történő beépítés tervezők, műszaki ellenőrök számára, stb.)

- a fizikai akadálymentesítés terén kiemelten fontosnak tarjuk az építéshatósági eljárásokban részt vevő szakemberek továbbképzését is, tekintettel arra, hogy az OTÉK is megjelöli a szabványok alkalmazását a mérnöki munka során,

- az akadálymentes követelményeknek való megfelelés tervezésére, ellenőrzésére jogosultak körének tisztázása, az érintettek továbbképzése,

- a szabványokban nem meghatározott kérdésekben útmutató irányelvek kidolgozása az "ésszerű alkalmazkodás elve" alapján - az érdekvédelmi és szakmai szervezetek bevonásával,

- a szabványok alkalmazásával kapcsolatos népszerűsítő kiadványok készítése.

Álláspontunk szerint a szabványok alkalmazása nem plusz követelményeket támaszt a beruházók felé, hanem egyértelmű iránymutatást ad a pályázóknak, arra nézve, hogy hogyan tudnak megfelelni az akadálymentesítés követelményének. Mindez standard, kézzel fogható segítség a Fogyatékos emberek jogairól szól ENSZ Egyezmény (melyet hazánk és az EU is ratifikált) valamint a hazai jogszabályok pl.  1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról akadálymentesítési követelményeinek betartásához. A szabványok részletesebb útmutatást adnak a hazai építési jogszabályoknál is, azonban azokkal teljes mértékben kompatibilisek. A Bizottság a szabványok szélesebb alkalmazását és kiterjesztését valósítja meg a jövőben.

Köszönettel, 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

www.meosz.hu

meosz@meosz.hu