​A Végrehajtás Operatív Program Plusz a 2021-2027 közötti időszakban Magyarország számára rendelkezésre álló kohéziós célú források eredményes és hatékony felhasználását támogató technikai segítségnyújtás forrásokat kezeli. Ennek keretében biztosítja a naprakész tudással rendelkező szakemberállományt, az infrastrukturális feltételeket, az informatikai, partnerségi, kommunikációs és nyilvánossághoz kapcsolódó feladatok ellátását, ezzel is hozzájárulva a Partnerségi Megállapodás céljainak teljesüléséhez. A VOP Plusz kiemelt figyelmet fordít a pályázói kapacitás fejlesztésére is, ezáltal elősegítve, hogy a pályázók a fejlesztéseiket minél nagyobb számban, minél szabályosabban és minél jobb minőségben legyenek képesek megvalósítani az új időszakban.

Az operatív programnak 5 prioritása van, melyeket az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a Kohéziós Alap (KA), az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+), valamint az Igazságos Átmenet Alap (IÁA) technikai segítségnyújtás célra rendelkezésre álló forrásaiból finanszíroz hazai társfinanszírozással kiegészítve. Ezen források Magyarország teljes területét lefedik.

 

Dokumentumok
VOP Plusz összefoglaló
Elfogadott VOP Plusz

 

Archívum és kapcsolódó anyagok
VOP Plusz – korábbi verziók
Társadalmi egyeztetés során beérkezett észrevételek
Társadalmi egyeztetés során beérkezett észrevételekre adott válaszok