A 2021-2027 közötti időszakban Magyarország számára rendelkezésre álló kohéziós célú források eredményes és hatékony felhasználását támogatja a Végrehajtás Operatív Program Plusz. Ennek keretében a naprakész tudással rendelkező szakemberállomány, az infrastrukturális feltételek biztosításával, az informatikai, partnerségi, kommunikációs és a nyilvánossághoz kapcsolódó feladatok ellátásával járul hozzá a Partnerségi Megállapodás céljainak teljesüléséhez. A Végrehajtás Operatív Program Plusz ezen célok megvalósításához a Partnerségi Megállapodásban szereplő alapok közül az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Kohéziós Alap, az Európai Szociális Alap Plusz, az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra Alap, valamint a Magyar és az Igazságos Átmenet Alap technikai segítségnyújtás célra rendelkezésre álló forrásait használja fel Magyarország teljes területén. Mivel a 2014-2020-as időszak kohéziós célú fejlesztési programjai még nem zárultak le, ezért - a CPR tervezet adta lehetőségekkel élve - a végrehajtási intézményrendszer és a kapcsolódó feladatok ellátásának finanszírozása a tervezési ciklus vonatkozásában párhuzamosan történik.

 

Végrehajtás Operatív Program Plusz
Vélemények rögzítése

 

Társadalmi egyeztetés során beérkezett észrevételek
A társadalmi egyeztetés során beérkezett vélemények feldolgozása folyamatos, a beküldött észrevételekre a válaszokat hamarosan feltöltjük.