A Végrehajtás Operatív Program (továbbiakban: VOP) a 2007-13-as időszak technikai segítségnyújtás forrásainak közel 1/3-ával gazdálkodik, innen kerülnek finanszírozásra az uniós fejlesztéspolitikai intézményrendszer működéséhez szükséges horizontális jellegű feladatok. A VOP átfogó célja a Nemzeti Stratégai Referenciakeret hatékony és eredményes megvalósítása, a 2007-2013-as időszakban felhasználható források teljes és időben történő abszorpciójának elősegítése.

A célok elérése két prioritáson keresztül történik:
1. A támogatások felhasználásáért felelős központi és horizontális intézmények működtetése és fejlesztése:
• A támogatások felhasználásáért felelős központi intézmények kapacitásának biztosítása,
• Az intézményrendszer egészének folyamatos fejlesztését segítő képzési, szervezetfejlesztési intézkedések kidolgozása és végrehajtása.
2. A támogatások minőségi felhasználásához szükséges eszközrendszer:
• Az EU előírásainak megfelelő, egyben az intézményrendszerben dolgozók munkáját aktívan támogató informatikairendszer fejlesztése,
• Fejlesztési programok értékelése, a folyamatos értékelés rendszerének működtetése,
• A (potenciális) kedvezményezettek számára folyamatos és átfogó információs tevékenység folytatása,
• A (potenciális) kedvezményezetteket támogató, helyi elérhetőségű tanácsadói hálózat működtetése a minőségi projektek előkészítése és megvalósítása érdekében.

A VOP támogató feladatokat a VOP IH közösen látja el a Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztályával.

VOP IH elérhetősége: vopih@me.gov.hu