2010 március 31. 00:00
Megjelent a TÁMOP 5.2.5. „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok” című konstrukció B) Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponensének pályázati felhívása.

Ifjúsági információs pontok
működtetésére, valamint ifjúsági célú és drogprevenciós programok támogatására
jelent meg összesen 1,35 milliárd forintos keretösszegű európai uniós
pályázat.

A konstrukció keretében többek között ifjúsági információs pontok, ifjúsági információs és tanácsadó irodák kialakítására, fejlesztésére; a virtuális térben megvalósuló tájékoztató, tanácsadó és prevenciós célú ifjúsági szolgáltatások kialakítására, fejlesztésére; értékteremtő, komplex szabadidős programok, valamint kreativitást fejlesztő, tehetségfejlesztő programok működtetésére; a közösségi és az állampolgári kompetenciák fejlesztésére irányuló programok megvalósítására; a bevásárlóközpontok világába illeszkedő, drogprevenciós szolgáltatásokat nyújtó tanácsadó irodák kialakítására, fejlesztésére, a már működő tanácsadó irodák szolgáltatási profiljának bővítésére; valamint drogalternatíva jellegű programok megvalósítására igényelhető európai uniós támogatás.

A konstrukció keretében helyi önkormányzatok és azok társulásai, kisebbségi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások és egyházi jogi személyek nyújthatnak be önállóan vagy legfeljebb háromtagú konzorciumban pályázatot. Emellett pályázhatnak egyesületek, önálló egyházi intézmények, alapítványok, non-profit gazdasági társaságok, helyi önkormányzatok vagy helyi kisebbségi önkormányzatok által felügyelt költségvetési szervek, egyesületi és alapítványi fenntartású intézmények, valamint a többcélú kistérségi társulás intézményei, amennyiben az alapdokumentumukban szerepel az ifjúsági, és/vagy a kábítószer probléma kezelésével összefüggő cél.

A pályázat keretében elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás összege 20 millió és 80 millió forint között lehet. A támogatás mértéke elérheti a projekt összes elszámolható költségének akár a 100 százalékát is.

A pályázatokat 2010. augusztus 1. és 2010. szeptember 10. között lehet benyújtani.