2010 január 4. 00:00
Megjelent a TÁMOP-5.4.3-10/1 és TÁMOP-5.4.3-10/2 jelű, „A házi segítségnyújtás fejlesztése" című pályázat.

A házi segítségnyújtás fejlesztésére, az ápolási díjban részesülők részmunkaidős foglalkoztatására jelent meg összesen mintegy 700 millió forintos keretösszegű európai uniós pályázat.

A programban résztvevő, ápolási díjban részesülő személyek segédgondozói tevékenységre felkészítő képzésére, napi négy órában történő foglalkoztatására a szociális alapszolgáltatások területén működtetett szolgáltatásokban, valamint szakmai támogató, segítő szolgáltatások nyújtására igényelhető európai uniós támogatás.

A konstrukció keretében házi segítségnyújtó szolgálatot fenntartó önkormányzatok és önkormányzatok által létrehozott kistérségi társulások, valamint önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó házi segítségnyújtó szolgálatok nyújthatnak be pályázatot – amennyiben rendelkeznek az általuk ellátott terület települési önkormányzatainak együttműködési szándéknyilatkozatával. Konzorciumok esetén a pályázó konzorcium legfeljebb öttagú lehet. A pályázók körét részletesen a pályázati útmutató tartalmazza.

A konstrukció keretében elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb 10 ezer fős vagy az alatti települések, valamint konzorciumaik esetén 22 millió és 30 millió forint között lehet. 10 ezer fő feletti településeknél, valamint azon konzorciumok esetén, melyeknek legalább egy 10 ezer fő feletti település a tagja, a támogatás összege legalább 25 millió és legfeljebb 35 millió forint lehet. (10 ezer fő felettiként értelmezendő az a kistérségi társulás illetve pályázó konzorcium, amelyben legalább egy – a megvalósítás helyszíneként szolgáló – település állandó lakosainak száma eléri a 10.001 főt.) A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének a 100 százaléka.

A pályázatok benyújtására 2010. január 15. és 2010. június 30. között van lehetőség.