2010 január 14. 00:00
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Európai Unió által kiadott feladatát teljesíti, amikor időről-időre számot ad Magyarország lakóinak az európai polgárok adóiból megvalósuló fejlesztésekről.

Brüsszel elvárja ugyanis, hogy a tagállamok fejlődését, épülését szolgáló források felhasználásáról közvetlenül értesüljenek az érintett országok állampolgárai. Ehhez a tájékoztatási kötelezettséghez az Európai Unió a források túlnyomó részét biztosítja is.

Az Európai Unió külön rendeletekben, kötelezően előírt tevékenységként követeli meg a tagállamok lakóinak tájékoztatását az ún. Kohéziós Alapból és a Strukturális Alapokból kifizetett uniós fejlesztési források felhasználásáról. Ehhez az unió a kommunikációs költségek túlnyomó részét, közel 92%-át biztosítja. Ha egy tagország nem tesz maradéktalanul eleget a kommunikációs kötelezettségeknek, akár egyéb, tartalmi fejlesztési projektek finanszírozása is veszélybe kerülhet. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – eleget téve a brüsszeli előírásoknak – rendszeresen tájékoztatja Magyarország lakóit az uniós forrásokból megvalósult fejlesztésekről, beruházásokról. A feladatok ellátására az NFÜ minden esetben közbeszerzési eljárások keretében választja ki a kommunikációs partnereket.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség következő lakossági tájékoztató sorozata várhatóan februárban indul, és a megszokott módon néhány hétig tart majd. A mostani szakasz annak a 2009 októberében indult „Helyben vagyunk” című tájékoztató sorozatnak a folytatása, amely az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-es indulása óta eltelt három év eredményeit, a most és a közeljövőben kezdődő fejlesztéseket és azok európai uniós aspektusait mutatja be. Mindez helyi szinten, vagyis az egyes fejlesztések helyszínén valósul majd meg.

Ahogy korábban, úgy a mostani tájékoztató kampány is politikailag semleges, az eddig megvalósult eredményekre koncentráló sorozat lesz. A hirdetések felületein – mint ahogy az eddigiekben mindenkor – egyértelmű módon látható lesz a hirdetések megrendelője, tehát az Európai Unió, ezért nem moshatók és keverhetők össze semmiféle más, gazdasági, társadalmi, vagy politikai népszerűsítő akcióval.