2015 május 13. 00:00
A KÖZOP-3.5. azonosító számú ("Térségi elérhetőség javítása - kiemelt projektek" című) konstrukció újranyitásáról szóló 1293/2015. (V.5.) Kormányhatározat alapján, a Közlekedés Operatív Program keretében a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című (KÖZOP-3.5.0-09-11 kódszámú) konstrukció a mai nappal, változatlan feltételekkel ismételten megnyitásra került.

Felhívjuk a leendő projektgazdák figyelmét, hogy a kerékpárút-hálózat fejlesztésére irányuló projektek esetén a miniszteri támogató nyilatkozatának igénylése során a kérelemhez mellékeljék a kiemelt projekt adatlapot, vagy a kérelemben nyújtsanak információt arról, hogy a kialakítandó kerékpárút
- külterületen kerül kialakításra, 1,2, 3 számjegyű utak mellett hivatásforgalmi jelleget biztosít;
- hálózatként történő működéshez járul hozzá;
- a fejlesztés következtében a közlekedésbiztonság javul;
- mekkora a megvalósításához igényelt támogatás összege;
- a kivitelezés jogerős építési engedély száma;
- a projekt megvalósítás ütemezése, amelyből kiderül, hogy a projekt kivitelezése, majd a pénzügyi elszámolás 2015. október 31-ig lezárul;
- valamint kerüljenek bemutatásra az elmúlt 5 évben állami vagy európai uniós támogatásból a kedvezményezett által megvalósított kerékpárút fejlesztések (projekt megnevezése, támogatás mértéke és összege, projekt műszaki és pénzügyi zárásának időpontja).
 
Emellett felhívjuk a leendő projektgazdák figyelmét, hogy a kerékpárút-hálózat fejlesztésére irányuló projektek esetén az újranyitástól a támogatási keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb az újranyitástól számított 90. napig van lehetőség a projektjavaslatok benyújtására.