2013 április 29. 00:00
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelentek a TÁMOP-5.3.11-13/1 és az TÁMOP-5.3.11-13/2 jelű, "Elnéptelenedő települések romló társadalmi-gazdasági folyamatainak megfordítása" című pályázatok.

A kiírások célja, hogy a modellprogram keretében a helyi közösségben rejlő kreativitásra, szellemi és társadalmi kapacitásra építve, innovatív megközelítéssel kialakításra kerüljön egy a kedvezőtlen gazdasági és társadalmi folyamatok megfordítását célzó fejlesztési terv és kialakuljon a cselekvési tervben foglaltak megvalósításához szükséges közösség, társadalmi kapacitás.
A pályázati konstrukciók pilot projektek támogatásával hozzájárulnak a negatív gazdasági és társadalmi folyamatok kezdeti tüneteit mutató települések romló folyamatainak visszafordításához, az életminőség javításához a helyi társadalomban rejlő potenciálra építő akciók sorozatának megvalósításával.

A beavatkozással elérni kívánt közvetlen célok:
1.    a helyi közösség fejlesztésével, a közösségi gondolkozás előmozdításával, a közösségben rejlő humán potenciálra építő cselekvési terv kidolgozása a kedvezőtlen gazdasági és társadalmi folyamatok megállítására, megfordítására, a cselekvési tervben rögzített akciók megvalósítása;
2.    az elvándorlással veszélyeztetett települések megtartó- és vonzóképességének fejlesztése, a társadalmi kohézió erősítése, a közösségi és a vállalkozói aktivitás erősítésével, a fejlődési potenciál feltárásával és megerősítésével;
3.    a helyi adottságokhoz illeszkedő, hiánypótló közösségi szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, társadalmi kapacitás fejlesztése.

A kiírás keretében a közép-magyarországi régióban rendelkezésre álló forrás 353.600.000 forint, a konvergencia régiókban: 500.000.000 forint.

A pályázatok beadására 2013.június 1-től 2013. július 31-ig van lehetőség.