2012 október 29. 00:00
Az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet „Az EU 7. keretprogramba és egyéb közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása” címmel (NEMZ_12 kódszámmal).

A támogatás célja, hogy fokozza az Európai Unió 7. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjában (2007-2013) való részvételt és ezzel együtt támogassa és elősegítse az Európai Unió új kutatási keretprogramjára (Horizont 2020) való felkészülést, valamint az EU-2020 stratégia keretében tett nemzeti K+F célkitűzések elérését.

Jelen felhívás elkülöníthetetlen részét képzi a nemzetközi pályázatok részleteit tartalmazó melléklet, melyben külön nevesítve vannak azok a nemzetközi pályázatok, melyekben Magyarország részt vesz. A kiírás keretei között ezekre a nevesített programokra lehet pályázatot benyújtani.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 900 millió forint.

A pályázatok benyújtása 2012. október 29-től a keret kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2013. december 31-ig lehetséges.