A Twinning, vagyis ikerintézményi programot az Európai Bizottság 1998-ban hozta létre. Célja, hogy a tagjelölt, potenciális tagjelölt, valamint az EU-határain kívüli további partneri országokban a közigazgatás fejlesztését, az uniós joganyag átvételét és alkalmazását elősegítse. Az ikerintézményi program keretében az EU tagállamok államigazgatásának szervei szakértők kiutaztatásával valósítanak meg a fogadó ország intézményrendszerének kapacitásfejlesztését célzó, tudásátadásra és tapasztalatcserére épülő együttműködési projekteket.

EU-csatlakozásunkat követően Magyarország is jogosult szakértőket küldő országként résztvenni az ikerintézményi programban. A megjelenő felhívásokra pályázatot az államigazgatás szervei nyújthatnak be, akár önállóan, akár konzorciumi formában (hazai vagy más EU tagállami intézményekkel együttműködve). Emellett az államigazgatási körön kívüli, de ahhoz közvetlenül kapcsolódó intézmények is szerezhetnek pályázat benyújtására feljogosító ún. „akkreditált szerv” (Mandated Body) státuszt.

Az ikerintézményi program kiváló lehetőséget biztosít a fogadó országokkal való tapasztalatcserére, személyes kapcsolatok kiépítésére. A szakértőket küldő intézmények részt vehetnek az adott ország közigazgatási gyakorlatának alakításában, közvetlen információkat kaphatnak annak működéséről. A projektekben résztvevő szakértők számára szakmai fejlődési lehetőséget nyújt, melyet küldő intézményükbe visszatérve kamatoztatni tudnak. A projektek megvalósítását az Európai Unió és a fogadó ország együttesen 100 %-ban támogatja.

A Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztálya, mint Nemzeti Twinning Koordinátor készséggel áll rendelkezésre az ikerintézményi programmal kapcsolatos kérdések esetén.

További információ:

twinnigs@me.gov.hu
Tel.:+36 (1) 474 96 95

Európai Bizottság kapcsolódó hivatalos tájékoztató oldalai:
http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/twinning/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/twinning_en.htm