2023 január 30. 10:30
Elindult a „Főművi vízpótlórendszerek építési munkái, új hálózatok és rendszerek kialakítása: A Duna-Tisza-közi Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása, helyreállítása – I. ütem” című (RRF-4.1.3-23 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2023.02.10. napjáig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.