Útmutató projektek klimakockázatának becsléséhez és csökkentéséhez

ÚTMUTATÓ PROJEKTEK KLÍMAKOCKÁZATÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ ÉS CSÖKKENTÉSÉHEZ

Az emberi tevékenység nyomán bekövetkező éghajlatváltozás fő oka az üvegházhatású gázok arányának növekedése a légkörben. Az éghajlatváltozás hatására Magyarországon is növekszik az éves átlaghőmérséklet, gyakoribbak és tartósabbak a nyári hőhullámok, növekszik az erdőtüzek, aszályok esélye. Megnövekszik az UV-sugárzás, csökken a felhőképződés és az éves átlagos csapadék mennyisége, a csapadék eloszlása megváltozik, a csapadékos események intenzitása erősebb lesz, gyakoribb áradásokat okozva. Az extrém időjárási körülmények veszélyeztethetik a beruházások, települések biztonságos működését, és megfelelő tervezés hiányában a beruházások is súlyosbíthatják az éghajlatváltozás hatásait.

A megelőzést, hatáscsökkentést és kompenzálást együttesen alkalmazkodásnak, azaz adaptációnak, a széndioxid-kibocsátás csökkentését mitigációnak nevezzük. A mitigáció legfőbb eszköze a projekt várható széndioxid-kibocsátásának (ún. karbon-lábnyom) kiszámítása, a lehetséges csökkentési módok azonosítása  és megvalósítása a projektben az energiafelhasználás csökkentése, a megújuló energiahordozók arányának növelése, és az új, kibocsátás-mentes technológiák alkalmazása révén. Az adaptáció legfőbb eszköze az klímakockázatok értékelése és megelőző, kockázatcsökkentő intézkedések beépítése a projekt műszaki tartalmába. Minél nagyobb környezet-átalakítással jár egy beruházás, annál nagyobb az esélye az éghajlatváltozást okozó és az éghajlatváltozásból adódó kockázatoknak.

Az éghajlatváltozás megelőzése és hatásainak csökkentése az Európai Unió egyik legfőbb stratégiai célkitűzése: a 2014-2020-as uniós pénzügyi keretben a források 20%-át elkülönítették el erre a célra. Az európai uniós forrásokból támogatott projektek esetében a 1303/2013 EU rendelet értelmében mindig fel kell mérni azt, hogy hogyan csökkenthető az éghajlatváltozást okozó üvegházhatású gázok, elsősorban a széndioxid kibocsátása, és hogyan lehet megelőzni, csökkenteni, vagy kompenzálni az éghajlatváltozás hatásait a projektre és a projekt által érintett lakosságra. E kockázat értékelése és kezelése egyrészt a beruházó érdeke, hiszen így lehet biztosítani a beruházás biztonságos megvalósítását és működtetését, másrészt kötelezettség az európai uniós forrásból támogatott projektek számára, és nagyprojekt csak abban az esetben kap európai uniós támogatást, ha megfelelő klímakockázati értékelés készül hozzá, melynek eredményeit a megvalósítás során is figyelembe veszik.

A hazai szabályozásban a felhívások és a felhívások elválaszthatatlan részét képező további dokumentumok (Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentumban (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404), szakmai mellékletek, támogatási kérelem adatlap) együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Ennek szerves része az itt közzétett Klímakockázati útmutató és,Részletes módszertani leírás amelyek célja az éghajlatváltozás követelmények részletes bemutatása és a klímakockázatok értékeléséhez és –kezeléshez kapcsolódó feladatok kidolgozásának támogatása.