2018 január 3. 15:15
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 2017. december 12-én megjelent 387/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet alapján az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendeletmódosításra került.

A módosítás értelmében 2017. december 15-ét követően az értékelési feladatokhoz köthető feladatelrendelő dokumentumok elektronikus úton kerülnek megküldésre az állami projektértékelők részére, amelynek visszaigazolására az értékelőnek maximum 72 óra áll rendelkezésre az EPTK rendszer felületén, kiváltva ezzel a papíralapú, postai úton történő ügyintézést.

 

A rendeletben foglaltak alapján a feladatelrendelő dokumentum olyan egyoldalú jognyilatkozat, amelyben az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) – vagy az általa írásban meghatalmazott személy – esetileg rendeli el és határozza meg az értékelő feladatát, és amelyben a miniszter által vezetett minisztérium kötelezettséget vállal az abban meghatározott feladat igazolt teljesítése esetén történő díjfizetésre.

Fentiekben megjelölt naptól az állami projektértékeléshez kapcsolódó feladatelrendelő dokumentumok elektronikus úton kerülnek aláírásra, majd az EPTK rendszeren keresztül kézbesítésre, amelynek visszaigazolásáról szükséges jognyilatkozatot tenni a felületen. A 2017. december 15-ét megelőzően elindult értékelési feladatok ügyintézése változatlan formában, az eddigiekben megszokott rendben történik.

Bővebb információ az „Állami projektértékelők” menüpont „Kapcsolódó dokumentumok” alatt érhető el.