2017 december 7. 10:15
Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításra fog kerülni.

A rendelet módosításának fő célja a jövőbeni értékelési feladatokhoz köthető elektronikus dokumentumkezelés az állami értékelési folyamatban, kiváltva a papíralapú, postai úton történő ügyintézést. Tehát a módosítás főként a feladatelrendelő dokumentum elektronikus kezelését és az értékelő általi elfogadását érinti.

 

A módosítás értelmében a feladatelrendelő dokumentum olyan egyoldalú jognyilatkozat, amelyben az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) – vagy az általa írásban meghatározott személy – esetileg rendeli el és határozza meg az értékelő feladatát, és amelyben a miniszter által vezetett minisztérium kötelezettséget vállal az abban meghatározott feladat igazolt teljesítése esetén történő díjfizetésre.

Ennek értelmében várhatóan még az idei évben az állami projektértékeléshez kapcsolódó feladatelrendelő dokumentumok elektronikus úton kerülnek aláírásra, majd az EPTK rendszeren keresztül kézbesítésre, amelynek visszaigazolásáról szükséges jognyilatkozatot tenni a felületen. A módosítást megelőzően elindult értékelési feladatok ügyintézése változatlan formában, az eddigiekben megszokott rendben történik.

A változások hatályba lépésének pontos időpontját illetően az EPTK felületen a későbbiekben rendszerüzenet keretében tájékoztatást küldünk az Önök részére.

Bővebb információ az „Állami projektértékelők” menüpont „Kapcsolódó dokumentumok” alatt érhető el.