2016 április 6.
Tájékoztatjuk a Támogatást igénylőket, hogy megjelent az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételének eljárási szabályairól szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet, amely az egységes kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályokat állapítja meg.