2018 január 30. 12:15
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megjelent, és a felhívások elválaszthatatlan részeként közzétételre került a Pénzügyi Elszámolási Útmutató című dokumentum a kapcsolódó pénzügyi összesítőkkel együtt, mely a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 5. mellékletének elszámolási szabályait értelmezi és részletezi a kedvezményezettek számára.

Az Útmutató mellékletét képező „Képzésekhez kapcsolódó útiköltség elszámolásához” című pénzügyi összesítő módosítása vált szükségessé, hogy a képzésekhez kapcsolódó útiköltség elszámolása lehetővé váljon tömegközlekedés igénybevétele esetén is.

Ezzel összefüggésben az összesítő adattartalma az alábbiakkal egészült ki:

-        Menetjegy vagy bérlet ára

-        Menetjegyek száma és/vagy Képzésben töltött napok száma.

Jelen közlemény a Széchenyi 2020 honlapon (www.szechenyi2020.hu) történő kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. A közlemény visszavonásig érvényes, az esetleges visszavonásról külön közlemény fog rendelkezni.