2022 január 21. 18:30
Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy jelen közlemény megjelenésének időpontjában a „Magyar vállalkozások pályázati támogatása az Európai Bizottság Brexit kárenyhítő forrásának (Brexit Adjustment Reserve – Brexit Alkalmazkodási Tartalék - BAR) keretéből” című (BAR-2022 kódszámú) felhívásra beérkezett támogatási igénylések összege meghaladta a rendelkezésre álló forrás összegének 100%-át.

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a Felhívás 1.3 pontja alapján a benyújtott támogatási kérelmekben igényelt támogatások összege eléri az adott benyújtási szakaszhoz rendelt keretösszeg 130%-át az irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtási lehetőségét a benyújtási határidő lejártát megelőzően felfüggeszti.