2017 június 27. 13:30
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú) pályázati felhívás kapcsán felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy nem jogosult támogatási kérelmet benyújtani az, aki 2009. január 1-jét követően a kérelemben megjelölt megvalósítási hely és az adott célterülethez kapcsolódó, a felhívás 3.1 pontjában leírt tevékenység(ek) vonatkozásában uniós, illetve hazai támogatásban részesült, amennyiben a fenntartási kötelezettséget még nem teljesítette és/vagy annak időtartama a támogatási kérelem benyújtásáig még nem járt le. Amennyiben a támogatási kérelmet benyújtó 2009. január 1-jét követően már támogatást kapott valamely hazai és/vagy uniós forrásból ugyanazon megvalósítási hely tekintetében, de a jelen felhívás alapján benyújtott kérelmében megjelölt, a felhívás 3.1. pontja alapján támogatható tevékenység nem azonos a korábban már támogatott tevékenységgel, úgy a felhívás keretében jogosult támogatás elnyerésére.

.