2021 március 3. 15:15
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a VEKOP-1.2.7-20 Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása című felhívás esetében a pályázat benyújtásakor a támogatást igénylőnek rendelkeznie kell az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által, a támogatási kérelem benyújtása előtti dátummal kiállított „megfelelt” minősítést igazoló tanúsítvánnyal.

A jogosultsági kritériumnak való megfelelés érdekében kérjük, hogy csak abban az esetben nyújtsanak be támogatási kérelmet, amennyiben az IFKA igazoló tanúsítványa kiállításra került és a rendelkezésükre áll. Az IFKA tanúsítvány nélkül beadott támogatási kérelmek újbóli benyújtására lehetőség van az EPTK felületen a Felhívás 4.3 pontja szerinti benyújtási határidőig.