2017 június 13.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlatkérőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2017. június 1. napjával történt módosítására tekintettel a referenciára, mint alkalmassági előírásra új szabályok vonatkoznak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy azon eljárásokban, ahol összefoglaló tájékoztatás közzététele előzi meg a közbeszerzési eljárás megindítását, az összefoglaló tájékoztatás visszavonására és új közzétételére lehet szükség, tekintettel arra, hogy a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján annak tartalma a közzétételét követően nem módosítható, ugyanakkor csak a tájékoztatásban szereplő adatoknak megfelelően lehet az eljárást megindítani.