2011. május 20-ra módosult a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretén belül meghirdetett, Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése című pályázat benyújtási határideje.

Pályázni egyenként legalább 1 millió svájci frank értékű projektekkel lehet az alábbi területeken:
- természeti katasztrófák megelőzésére irányuló beruházások és intézkedések
- árvízvédelemért felelős hatóságok kapacitásbővítése
Projekttervezeteket a jogszabály  által meghatározott költségvetési szervek nyújthatnak be:
•    Helyi önkormányzatok (KSH-kód 321) (települési önkormányzatok, megyei önkormányzatok)
•    Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati fejlesztési (KSH-kód 364) vagy többcélú kistérségi társulások (KSH-kód 366)
•    Területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok (KSH-kód 312)
•    Katasztrófavédelmi központi költségvetési szervek (KSH-kód 312)
A program földrajzi célterületei
A projekt Magyarország alább felsorolt vízgyűjtő-tervezési alegységében vagy alegységeiben valósítható meg:
•    Felső-Tisza vízgyűjtő-tervezési alegység
•    Szamos-Kraszna vízgyűjtő-tervezési alegység
•    Bodrogköz vízgyűjtő-tervezési alegység
•    Tokaj-hegyalja vízgyűjtő-tervezési alegység
•    Hernád-Takta vízgyűjtő-tervezési alegység
•    Sajó a Bódvával vízgyűjtő-tervezési alegység
•    Bükk és Borsodi-mezőség vízgyűjtő-tervezési alegység
•    Zagyva vízgyűjtő-tervezési alegység
•    Tarna vízgyűjtő-tervezési alegység
A felhívással kapcsolatos kérdéseket a nepf.swiss@nfu.gov.hu e-mail címre lehet küldeni. Az e-mail-en feltett kérdésekre 10 munkanapon belül adunk választ.