OpenStreetMap térképen teszi megismerhetővé a támogatott projekteket, keresés indítható földrajzi elhelyezkedés (település) szerint, illetve szűrés indítható programok alapján.

 

A TÉRKÉPTÉR térinformatikai alkalmazást a támogatást elnyert projektek vizuális és térképi bemutatásához fejlesztettük ki.

A TÉRKÉPTÉR  OpenStreetMap térképen teszi megismerhetővé a támogatásban részesített projekteket, melyek között különböző szűrési feltételek szerint lehet böngészni, keresni:
•    Térbeli elhelyezkedés szerint (régiótól a kistérségi besoroláson keresztül a településig).
•    Tartalom (operatív programok) szerint.

megjelenítés a magas projektszámra tekintettel úgy történik, hogy a térképen összevonásra kerülnek a könnyebb áttekinthetőség céljából az azonos földrajzi területen megvalósuló projektek. A térkép léptékének csökkentésével (nagyítással) ezek az összevonások automatikusan kibontásra kerülnek egészen a legrészletesebb térképnézeti szintig, ahol az összevont számértékre kattintva megjelenik az adott területen megvalósuló valamennyi projekt külön-külön pontként ábrázolva. Az egyes projektjelölők színe annak megfelelően változik, hogy az adott projekt mely operatív program keretében, vagy támogatási forrásából nyert el támogatást. Az összevont projektjelölők esetében a projektek számát tartalmazó kör kerületén diagramszerűen látható színekkel elkülönítve, hogy az adott területen milyen arányban mely programok keretében kerültek megvalósításra a projektek.

A 2007-13 fejlesztési programhoz feltöltött fényképek a Támogatott projekt kereső alkalmazásban tekinthetőek meg a Támogatás adatlap / Képek menüpontban.

A TÉRKÉPTÉR 2007-13 felületen a projekt helyszíne az EMIR-ben rögzített címek szerint kerül geokódolásra. A TÉRKÉPTÉR 2007-13 felület nem tartalmazza a Technikai Segítségnyújtás adatait, mivel ezek térképen nem értelmezhetőek, a kétfordulós pályázatok egyszerűsített első fordulójának eredményeit, mert ezen esetekben nincs pénzügyi támogatás, illetve a Pénzügyi Alapok (Jeremie program) adatait.

A TÉRKÉPTÉR Széchenyi 2020 felületen valamennyi projekt helyszíne a FAIR-ben rögzített fő megvalósítási helyszín címe szerint kerül geokódolásra. A TÉRKÉPTÉR Széchenyi 2020 felület nem tartalmazza a Vidékfejlesztési Program felhívásainak projektjeit, illetve azokat a projekteket, ahol nincs legalább település szintű megvalósítás helyszín (pl.: Dél-Alföld régió a fő megvalósítási helyszín).

A TÉRKÉPTÉR Széchenyi 2020, TÉRKÉPTÉR Széchenyi Terv Plusz, a TÉRKÉPTÉR Brexitkár-enyhítő program (BAR), illetve a TÉRKÉPTÉR Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (RRF) felületen valamennyi projekt helyszíne a FAIR-ben rögzített fő megvalósítási helyszín címe szerint kerül geokódolásra. 

A TÉRKÉPTÉR alkalmazásban nem jelennek meg azok a projektek:
ahol nincs megjelölve legalább település szintű megvalósítási helyszín (pl.: Dél-Alföld régió a fő megvalósítási helyszín). 
ahol a projekt kedvezményezettje magánszemély vagy jogi személyiség nélküli vállalkozás, mely magánszemélyeket reprezentálnak (egyéni cég, egyéni vállalkozó, egyéb önálló vállalkozó, adószámmal rendelkező magánszemély) Az előbb felsorolt kedvezményezettek projekt szinten nem jelennek meg a Térképtér alkalmazásban, de az összesített adatokban számításba kerülnek.
amelyek a Vidékfejlesztési Program keretén belül nyertek el támogatást.

Megítélt támogatás

Amennyiben van technikai döntéskiegészítés, az ott szereplő megítélt támogatás összege;
amennyiben nincs technikai döntéskiegészítés, a támogatói döntésben rögzített "Megítélt támogatás", ahol:
-a döntés típusa nem "Elutasítás" vagy "Tartalék lista"
-a pályázat státusza nem az alábbiak egyike:
   "Jogutódlás elutasítása miatt megszűnt pályázat"
   "Megszűnt szerződés"
   "Visszalépés miatt megszűnt pályázat"
   "Szerződés zárás megtörtént"
   "Visszalépés miatt megszüntetve"

Támogatás megítélésének dátuma

A támogatói döntés dátuma.

 

Mivel a TÉRKÉPTÉR adatsorai nem tartalmazzák teljes körűen a támogatott projektek adatait, ezért nem alkalmasak arra, hogy az uniós források felhasználását bemutató, átfogó munka alapjául szolgáljanak.

További információ kérése, esetleges hibák bejelentése az online ügyfélszolgálaton lehetséges, ami az alábbi címen érhető el: eugyfelszolgalat.