2016 március 11.
Technikai jellegű módosítás történt a „Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” című (VP-2-4.1.3.1.-16 kódszámú) felhívás 6. számú mellékletében, mely a felhívás tartalmi részét nem érintette.

.