Egyeztetési időszak: 2009. augusztus 27. - szeptember 6.

Jelen pályázati kiírás keretében összesen 3 millió
svájci frank támogatás nyújtható a „MAGÁNSZEKTOR FEJLESZTÉSE ÉS A KIS- ÉS
KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK EXPORTJÁNAK ELŐSEGÍTÉSE”
prioritási terület alá
eső projekteknek, különös tekintettel az alábbi támogatható projekttípusokra:

TURISZTIKAI VENDÉGLÁTÁSHOZ
KAPCSOLÓDÓ OKTATÁSI PROGRAMOK ÉS TURISZTIKAI CÉLPONTOK
TERVEZÉSE

A fenti prioritáson belül 2
komponensre lehet pályázni:

„A” komponens: VENDÉGBARÁT TURISZTIKAI
SZOLGÁLTATÁSOKÉRT - turisztikai vendégfogadás és vendég-elégedettség
fejlesztését szolgáló minősítési, képzési és tréningprogram kialakítása és
lebonyolítása

„B” komponens: TURISZTIKAI MÁRKA- ÉS TERMÉKFEJLESZTÉSI
MINTAPROGRAMOK

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség a pályázati kiírás minden pontjával kapcsolatban
fenntartja a változtatás jogát.

A kiíráshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2009. szeptember 6-ig várjuk a
véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.