Egyeztetési időszak: 2010. december 21. - 2011. január 16.

Jelen pályázati kiírás keretében összesen 5,2 millió svájci frank támogatás nyújtható a „TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK MEGELŐZÉSE ÉS KEZELÉSEprioritási terület alá eső projekteknek.

A támogatható projektek típusa lehet:

Katasztrófák elkerülésére irányuló infrastrukturális beruházások

Támogatásra jogosultak:

- Helyi önkormányzatok (települési önkormányzatok, megyei önkormányzatok)

- Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati fejlesztési vagy többcélú kistérségi társulások 

- Területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok

- Katasztrófavédelmi központi költségvetési szervek

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a
pályázati kiírás minden pontjával kapcsolatban fenntartja a változtatás
jogát.

A kiíráshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2011. január 16-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.