Egyeztetési időszak: 2009. december 29. - 2010. január 14.

Jelen
pályázati felhívás célja a Közreműködő Szervezet (Támogatásközvetítő
Szervezet - TKSz) kiválasztása, amely mind a Civil Pályázati Alapot mind
pedig az Ösztöndíj Alapot menedzselni fogja. A Közreműködő Szervezet
gondoskodik a svájci támogatás odaítéléséről a Projekt Végrehajtók felé.

A Civil Pályázati Alap és az
Ösztöndíj Alap olyan projekteket kíván támogatni, melyek elősegítik a civil
szféra – mint a fejlesztési és érdekképviseleti tevékenység fontos szereplője -
hozzájárulását a gazdasági és szociális kohézió erősítéséhez; valamint
ösztöndíj-jellegű támogatást nyújtanak hátrányos-, és marginalizált helyzetű
diákoknak.

A Civil Pályázati Alap és az
Ösztöndíj Alap három területen nyújt támogatást:

a) szociális szolgáltatások nyújtása (A
prioritás);

b) környezeti kihívásokra nyújtott válaszok (B
prioritás)
;

c) ösztöndíjak (C prioritás).

A szociális
szolgáltatások nyújtására és a környezeti kihívásokra nyújtott válaszokra szánt
teljes összeget Észak-Magyarország
(HU31) és Észak-Alföld (HU32) (NUTS
2-es szintű) régiókban végrehajtott projektekre kell elkölteni.

Felhívjuk
szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a pályázati kiírás
minden pontjával kapcsolatban fenntartja a változtatás jogát.

A kiíráshoz
kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2010. január 14-ig várjuk a
véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.