2007 november 5. 00:00
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a TÁMOP-2.1.5/07/1. azonosítószámú pályázati kiírás beadásának legkorábbi időpontja 2007. november 5-ről, 2007. december 5-re módosul. A pályázathoz korábban letölthető projekt adatlap kitöltő program ennek megfelelően módosul. A javított program hamarosan elérhető lesz az alábbi pályázati oldalon.

Módosítások a TÁMOP-2.1.5/07/1 pályázati kiírás Pályázati útmutatójában:

 

1.    B/6. Egyéb kizáró okok: 9. bekezdésben módosult a HEFOP-3.4 intézkedésen nyertes pályázókra vonatkozó kitétel

2.    B/6. Egyéb kizáró okok: 11. bekezdés: GOP mellett KMOP 1. prioritáson nyertes pályázat is kizáró ok, amennyiben ugyanarra a képzésre igényel támogatást a TÁMOP-215-ben.

3.    C1. Támogatható tevékenységek köre: a benyújtandó programakkreditáció mellé bekerült a képző intézmény akkrediátációs tanúsítványa, mint kötelező melléklet

4.    C3. Elszámolható költségek: a költségek bruttó-nettó módon való tervezésével kapcsolatos bekezdés kibővült

5.    C8. A projekt megkezdése: a pályázat benyújtásának legkorábbi időpontja és a támogatási szerződéshez szükséges adatok beküldése a támogatónak határideje módosult

6.    C8. A projekt megkezdése: a projekt megkezdettségének időpontja módosult

7.    C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatosan: bekerült a végére két új bekezdés

8.    D2. Támogatás mértéke: II. pont kiegészült a de minimis támogatásra vonatkozó egyéb tudnivalókkal (ágazati besorolás)

9.    D4. Az önrész összetétele: önerő mértéke változott

10.  D6. Biztosítékok köre: kiegészült egy új bekezdéssel

11.  E/II. A. Formai szempontok: 5., 6. szempont módosult

12.  E/II. A. Formai szempontok: kibővült a 7., 8. szemponttal

13.  E/II. B. Jogosultsági szempontok: korábbi 2. szempont kikerült, 3. szempont módosult

14.  E/II. B. Jogosultsági szempontok: 4. pont Igazolás módja módosult

15.  E/III. Szakmai-tartalmi értékelés: táblázat pontozása módosult több helyen, 10., 11. szempont értékelési szempontja módosult

16.  E/III. Szakmai-tartalmi értékelés: 8.1 szemponthoz tartozó, a projekt adaltapon szereplő releváns pont száma megjelölésre került

17.  F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszűntetése: benyújtás dátuma módosult

18.  F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje: benyújtás dátuma módosult

 

A Pályázati Útmutatóban történt változások átvezetésre kerültek a pályázati csomag további dokumentumaiban is.