2013 február 20. 00:00
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-3.1.3-11/1 és TÁMOP-3.1.3-11/2 jelű, „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című konstrukció szerződéskötéséhez kapcsolódóan az alábbi információkat adjuk.

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 16.§  (2) c) pontja szerinti rendelkezés alapján a TÁMOP-3.1.3-11/1 és TÁMOP-3.1.3-11/2 „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című konstrukció támogatott projektjei esetében a támogatási szerződést a Pályázati Útmutató B1. Jogi forma pontban felsorolt szervezetek konzorciumai is megköthetik.

További információk:
•    A konzorciumi tagok mindegyikének a Pályázati Útmutatóban foglalt feltételeknek meg kell felelniük. Minden esetben ahol a Pályázati Útmutató a pályázóra vonatkozó információt tartalmaz, az a konzorciumi tagok mindegyikére vonatkozik.
•    A konzorciumok tagi finanszírozásúak.
•    A konzorciumi szerződés mintáját a Közreműködő Szervezet biztosítja a feleknek.