A Kormány elkötelezett a csalás és a korrupció elleni küzdelem mellett a hazai és európai uniós források felhasználása során, ebből kifolyólag zéró toleranciát tanúsít a visszaélésekkel szemben.

Az európai uniós források felhasználásáért felelős Miniszterelnökség a fejlesztéspolitikai feladatok végrehajtásával foglalkozó intézményrendszer szereplőivel (továbbiakban: fejlesztéspolitikai intézményrendszer) együttműködve megalkotta azokat a csalás elleni intézkedéseket, amelyek elrettentő erővel bírnak a hazai és az európai uniós forrásokkal történő szándékos visszaélésekkel szemben, ugyanis alkalmazásukkal következetesen megelőzhetővé és kiszűrhetővé válnak az ilyen irányú tevékenységek.

A magyarországi fejlesztéspolitikai intézményrendszer határozottan fellép a korrupció minden formája ellen, ugyanis a csalás elleni küzdelem nem képezheti mérlegelés tárgyát. Célja továbbra is a közpénzekkel való felelős gazdálkodás betartatása, az adófizetők pénzének megóvása és egyben a hazai és európai uniós pénzügyi érdekek védelme. A csalás és korrupció elleni intézkedések minden esetben a közérdek védelme, a transzparencia, az elszámoltathatóság, a költségvetési hitelesség érdekében történnek.

Csalás elleni intézkedések:

 • A fejlesztéspolitikai intézményrendszer megteremtette a visszaélések megelőzésre,  felderítésre, a jogosulatlanul kifizetett összegek visszaszerzésére és a szankciók alkalmazására vonatkozó jogi hátteret, amely hatékonyan hozzájárul a csalás és a korrupcióval szembeni védőháló kiépítéséhez és folyamatos megtartásához.
 • A megfelelő  jogszabályi háttér  segítségével a fejlesztéspolitikai intézményrendszer napi működésében megjelennek a csalás és a korrupció elleni munkafolyamatok, amelyeket rendszeres kockázatelemzési és kockázatkezelési eljárások segítségével végez.
 • A csalás és korrupció elleni küzdelem a fejlesztéspolitikai intézményrendszer valamennyi szintjén megvalósul, valamennyi vezető és munkatárs részt vesz benne, hiszen munkájuk során a hivatali szervezeteik tevékenységére vonatkozó szabályoknak, a meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek, etikai normáknak megfelelő előírások szerint járnak el.  
 • A fejlesztéspolitikai intézményrendszer valamennyi munkatársa irányában elvárás, hogy elkötelezetten lépjen fel a szándékos visszaélésekkel szemben, azonosuljon a hazai és az uniós pénzügyi érdekvédelemre vonatkozó értékrenddel, elvárásokkal.

 

Az intézményrendszer munkatársai

 • Munkájukat az intézményrendszer céljainak megfelelő működési szabályok, etikai normák szerint végzik.
 • A pályázók kiválasztása, a projekt végrehajtása, hitelesítése, továbbá a költségek igazolása, kifizetése, valamint a saját beszerzések eljárási szakaszaiban is elemzik és kiszűrik a csaláskockázatokat.
 • Az intézményrendszer szereplői vállalják a csalás- és kockázatelemzést támogató informatikai eszközök, valamint az Európai Bizottság által kialakított Arachne és EDES rendszerek alkalmazását a kiemelt kockázatok, a kockázatos projektek és kedvezményezettek azonosításához.
 • A csalás és a korrupció elleni tevékenység eredményességének javítása céljából a fejlesztéspolitikai intézményrendszer szereplői és a nyomozó hatóságok együttműködnek, adatszolgáltatással segítik egymás munkáját.  
 • Megerősített bejelentő- és bejelentővédelmi rendszer működik a csalás és a korrupció visszaszorítására. Az internetes közérdekű bejelentő oldal (www.anti-lop.hu) lehetőséget nyújt a bejelentések nyomán tett intézkedések nyomonkövetésére is.  
 • Emellett a fejlesztéspolitikai intézményrendszer működésével összefüggő visszaélések, szabálytalanságok, kockázatok bejelentésére is van lehetőség az integritásirányítási rendszeren keresztül.
 • A csalás elleni tudatosság erősítése érdekében összehangolt képzési, továbbképzési rendszer működik, a munkatársak csalás-megelőzéssel, -felderítéssel, a jelentési kötelezettséggel és a jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetése, szankcionálása témakörökben sajátítanak el ismereteket.
 • A csalás és korrupció megelőzés keretében szankciók alkalmazása az uniós és hazai forrásokkal való szándékos visszaéléstől való elrettentésre.

 

Mindezen törekvések és intézkedések hozzájárulnak ahhoz, hogy a Magyarország számára rendelkezésre álló hazai és uniós források gyorsan, szabályosan és eredményesen kerüljenek felhasználásra, a gazdasági növekedés érdekében.