2014 július 2. 00:00
Az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletet 2014. január 1-jétől felváltotta az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet.

Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet időbeli hatályának lejárta, azaz 2013. december 31. után a rendelet feltételeit teljesítő valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatás további hathónapos időszakra még érvényesen végrehajtható, azaz 2014. június 30-ig még köthető Hitelszerződés az Új Széchenyi Hitelprogramok keretében az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján is. 2014. július 1-től azonban kizárólag az 1407/2013/EU rendeletnek megfelelő Hitelszerződés köthető az Új Széchenyi Hitelprogramok keretei között.
Az új de minimis rendelet feltételeinek való megfelelésről az alábbi tájékoztató nyújt részletesebb felvilágosítást.