2013 október 25. 00:00
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-5.3.1-B-2-12/1-2 jelű, „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” című konstrukció Pályázati útmutatójának több pontjában szereplő szakmai és jogosultsági elemek módosultak, az alábbiak szerint:

„A nevelési-oktatási intézmények közül az óvodák fenntartói az óvodai nevelőmunkát segítő szolgáltatások tekintetében is pályázhatnak a felhívásra az eddigi szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények illetve fenntartói mellett.

A pályázók, ahol ez értelmezhető, telephelyeik (feladat-ellátási helyeik) vonatkozásában nyújthatják be pályázatukat. 

Egy fenntartó – a fejlesztendő alap- és szakellátó intézményeinek számának megfelelően – vagy intézmény több pályázatot is benyújthat, azonban egy pályázatban kizárólag egy telephelyre nyújthat be pályázatot.  Egy telephely vonatkozásában egy pályázat nyújtható be.

A korábbi többcélú kistérségi társulás (GFO 326) formában működő szervezeteket Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában, valamint a 146. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulásaként (GFO 327) kell szerepeltetni.”

A kiíráshoz kapcsolódó kitöltő programot a fenti módosítások miatt frissíteni szükséges, ennek elkészültéről külön közleményben tájékoztatjuk a pályázókat.