2015 szeptember 30. 00:00
Felhívjuk a Pályázók és Kedvezményezettek figyelmét, hogy a Környezet és Energia Operatív Program minden pályázati felhívása esetében, az Irányító Hatóság által a Kedvezményezettek részére folyósított támogatási előlegek teljes összegének felhasználását 2015. december 31-ig kiegyenlített szállítói számlákkal szükséges igazolni.

Ha a kedvezményezett legkésőbb a záró kifizetési igényléséig nem számol el az előleg teljes összegével, az el nem számolt előleget a kedvezményezettől az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet XV. Fejezet szabályai szerint vissza kell követelni.