2013 szeptember 3. 00:00
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint támogató a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program keretében a kedvezményezettekkel megkötött támogatási szerződések egyes rendelkezéseinek egységes értelmezése céljából, figyelemmel a hatályos európai uniós, valamint hazai jogszabályok, továbbá a támogatási szerződések rendelkezéseire, az alábbi állásfoglalást bocsátja ki:

A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Programhoz (a továbbiakban KIOP) tartozó pályázati kiírások keretében megkötött támogatási szerződésekhez kapcsolódóan a projektek teljes körű dokumentum megőrzési kötelezettségek tekintetében a Kedvezményezetteknek az alábbiakban meghatározott előírásokat kell figyelembe venniük, illetve jelen közleményben előírt feltételek szerint kötelesek eljárni.

1.    A 1260/1999 EK rendelet 38. cikk (6) pontja alapján az Európai Bizottság a programzárást követő „három éves rendelkezésre állás” időpontját a KIOP esetében 2011. augusztus 9-i kezdőnappal határozta meg.
2.    Az 1. pontban meghatározott időszak alatt az Európai Bizottság - szükség esetén – program illetve projekt szinten bármikor elrendelhet auditot/ellenőrzést, és a 1260/1999 EK rendelet 39 cikke alapján - függetlenül a programzárás tényétől - pénzügyi korrekciót is alkalmazhat, amennyiben a Bizottság vagy más ellenőrző hatóság rendellenességet állapít meg a támogatások felhasználásával kapcsolatban.
3.    Az Európai Bizottság hivatkozott iránymutatása alapján Kedvezményezettek és az intézményrendszer szereplői kötelesek a programzárást követően minimum három évig a dokumentumokat áttekinthetően kialakított rendszerben és hozzáférhető módon megőrizni.
4.    A 368/ 2011 (XII. 31.) Kormányrendelet 86.§-a értelmében a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot kötelező a kedvezményezett utolsó beszámolójának, kifizetési igénylésének támogató általi jóváhagyásától számított legalább 10 évig megőrizni.
5.    A fentiekkel összhangban a KIOP támogatásból megvalósult projektek esetében Kedvezményezett köteles a teljes dokumentációt a projekt jogi zárásától (Záró jegyzőkönyv minden fél általi aláírása) számított legalább 10 évig megőrizni.

A támogató felhívja az érintettek figyelmét, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeiknek a fenti állásfoglalás tartalmának megfelelően, azzal összhangban tegyenek eleget.