2015 május 11.
Az uniós támogatásokat kezelő hazai intézményrendszer megkezdte a 2007-2013-as pénzügyi időszakban a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap finanszírozásával megvalósult Operatív Programok zárási folyamatát.

A zárási folyamat célja, hogy Magyarország az Operatív Programok keretén belül megvalósult fejlesztések és programok uniós forrásból származó pénzügyi támogatásával az Európai Unió felé pontosan és határidőben elszámoljon. Ebben a folyamatban – a hazai intézményrendszeren kívül - a kedvezményezetteknek is fontos szerepük van az általuk megvalósított projektek lezárásával. Ezért a sikeres zárás, az Európai Bizottság felé történő pontos elszámolás alapvető feltétele, hogy a kedvezményezettek is pontosan betartsák a rájuk vonatkozó szabályokat és határidőket.

A kedvezményezettek projektjeik zárásával kapcsolatos feladatai és kötelezettségei a vonatkozó jogszabályokban és a támogatási szerződésben/okiratban már korábban rögzítésre kerültek. A megvalósult vagy megvalósítás alatt álló projektek sikeres zárása érdekében az alábbiakban kerülnek összefoglalásra a zárás folyamatához szükséges feltételek.

Részletek itt