Az értékelés a lakhatási komponensekkel is rendelkező TOP, VEKOP és EFOP fejlesztések eredményességét vizsgálta, átfogó célja volt, hogy feltárja, hogy a fejlesztések hogyan befolyásolják a társadalmi integrációs folyamatokat és a helyi- és országos szintű intézkedések kontextusában milyen mozgásterük van a területi hanyatlási folyamatok megfékezésében és visszafordításában.

Az értékelés keretében készült területi és tematikus esettanulmányok a jelentés mellékleteként olvashatók.

Az értékelést a Miniszterelnökség megbízásából az AQUA Engine Mérnöki, Környezetvédelmi, Szolgáltató Kft végezte a Városkutatás Kft. bevonásával 2021-2022-ben.  

Please see below the Executive Summary of the Evaluation of The social settlement regeneration programmes.

Kapcsolódó dokumentumtárak