A Magyarország és Szlovénia közti határon átnyúló együttműködés még a csatlakozás előtti időszakban kezdődött:

1995-1996 - háromoldalú Szlovénia – Magyarország – Ausztria program

2000-2003 - szlovén–magyar határon átnyúló együttműködést támogató Phare program

2004-2006 - háromoldalú Szlovénia-Magyarország-Horvátország szomszédsági program

A 2007-2013 időszakban megvalósuló Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program stratégiai célkitűzése, hogy a határmenti régió olyan területet képviseljen a térképen, amely kulturális, egészségügyi és természeti szempontból is kiváló élet- és munkakörülményeket biztosít.

A program prioritásai, tevékenységi területei:

1. Prioritás: Az együttműködési terület vonzerejének növelése

Tevékenységi területek:
•    Közös idegenforgalmi desztináció fejlesztése
•    Kultúra megőrzése és fejlesztése
•    Határon átnyúló közlekedési kapcsolatok javítása

2. Prioritás: Fenntartható fejlődés

Tevékenységi területek:
•    Területfejlesztési együttműködés
•    Megelőző egészségápolás
•    Környezetvédelem és –gazdálkodás
•    Hatékony energiafelhasználás

3. Prioritás: Technikai segítségnyújtás

A program célterülete Magyarországon Vas és Zala megyék, valamint Szlovéniában Pomurje és Podravje régiók.

Támogatásra jogosultak:
•    Regionális és helyi hatóságok;
•    Az állam vagy helyi önkormányzat által létrehozott köztestületek (közintézmények, ügynökségek, alapítványok);
•    Civil szervezetek, pl. egyesületek és alapítványok;
•    Kamarák (kereskedelmi, agrár, kézműves és ipari);
•    Működtetési célú non-profit magánjogi jogi személyek, pl. helyi és regionális fejlesztési ügynökségek, helyi idegenforgalmi szervezetek, képzési szervezetek;
•    Gazdasági fejlődést elősegítő közintézmények, állami társaságok, valamint más, túlnyomórészt állami vagy helyi hatósági felügyelet alatt álló jogi személyek.

Rendelkezésre álló forrás:

A program finanszírozását 85%-ban közösségi hozzájárulás biztosítja. A fennmaradó forrást a nemzeti hozzájárulás (a pályázóktól elvárt önerő (5%), illetőleg a kormányzati társfinanszírozás) jelenti.
A programban rendelkezésre álló Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrás összesen: 29 279 283 euró. Ebből a projektek támogatására felhasználható ERFA forrás: 27 522 283 euró.

Programban elért eredmények:

A 2008 júniusában megjelent 1. pályázati felhívásra 54 projektjavaslat érkezett be. A 2009. májusi projektkiválasztást követően 2009. év végén a program Irányító Hatósága 19 Vezető Partnerrel kötötte meg az ERFA Támogatási Szerződést, összesen 12,82 millió euró közösségi forrás értékben. A projektek megvalósítása folyamatban van.

A 2. pályázati felhívás 2010. május 21-én jelent meg szeptember 30-i beadási határidővel. Ez idő alatt 66 pályázat érkezett be, amelyekből a Program Közös Monitoring Bizottsága 2011 márciusában 22 nyertest választott ki, összesen 13,13 millió euró közösségi forrás értékben. Az ERFA Támogatási Szerződések aláírására 2011 szeptemberében kerül sor.

A programban több pályázati felhívás nem várható.

Kapcsolat:

Irányító Hatóság: Önkormányzati és Területfejlesztési Kormányhivatal, Szlovénia

Közös Technikai Titkárság: Önkormányzati és Területfejlesztési Kormányhivatal, Szlovénia

Nemzeti Hatóság Magyarországon: Miniszterelnökség

 

A program hivatalos holnapja: http://www.si-hu.eu