Az uniós rendelkezések alapján az egyes alapokból finanszírozott fejlesztési programok esetében minden tagállamnak kötelező irányító hatóságot, igazoló hatóságot és ellenőrző hatóságot kijelölnie. Ugyanígy elvárt a monitoring bizottságok működtetése, de felállítható koordinációs szerv és közreműködő szervezet is. A megfelelő eljárási rend és intézményrendszeri hierarchia ugyanakkor fontos feltétele az eredményes forrásfelhasználásnak, ezt a 2007-13-as időszak teljes forráskeretének lehívása is bizonyítja.