• Az operatív programok intézményrendszere

  A 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó uniós jogszabály (1303/2013/EU rendelet) szerint a Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból, a Kohéziós Alapból és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott operatív programok esetében minden tagállamnak kötelező kijelölnie irányító hatóságot, igazoló hatóságot és ellenőrző hatóságot, valamint kötelező monitoring bizottságok működtetése. A kötelezően kijelölendő szerveken felül a tagállam kijelölhet koordinációs szervet és közreműködő szervezeteket is.

  Részletek
 • Monitoring Bizottságok

  A 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó uniós jogszabály (1303/2013/EU rendelet) szerint a programok végrehajtásának és a célkitűzések elérésének nyomonkövetése érdekében monitoring bizottságot kell felállítani

  Részletek
 • Közbeszerzési Segédanyagok

  A KFF által közzétett összefoglalók célja, hogy szakmai iránymutatást fogalmazzon meg a minőségellenőrzési eljárás során, illetve a szabályossági eljárások során a benyújtott dokumentumok ellenőrzéséhez, valamint segítséget nyújtson a tipikus hibák kezeléséhez. Célja továbbá, hogy segítséget nyújtson a szerződésmódosítások közbeszerzési-jogi szempontú jogszerűségének elbírálásánál.

  Jelen összefoglalók a 2014. és 2015. évben a hazai és külső ellenőrző szervek által lefolytatott audit tapasztalatok, és az audit ellenőrzések lefolytatásakor hatályos jogszabályi környezet alapján kerültek előkészítésre. Az összefoglalók tartalma a mindenkori audit ellenőrzések megállapításai alapján módosulhatnak.

  Részletek