Az uniós rendelkezések alapján az egyes alapokból finanszírozott fejlesztési programok esetében minden tagállamnak kötelező irányító hatóságot, igazoló hatóságot és ellenőrző hatóságot kijelölnie. Ugyanígy elvárt a monitoring bizottságok működtetése, de felállítható koordinációs szerv és közreműködő szervezet is. A megfelelő eljárási rend és intézményrendszeri hierarchia ugyanakkor fontos feltétele az eredményes forrásfelhasználásnak, ezt a 2007-13-as időszak teljes forráskeretének lehívása is bizonyítja.

  • Az operatív programok intézményrendszere

    A 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó uniós jogszabály (1303/2013/EU rendelet) szerint a Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból, a Kohéziós Alapból és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott operatív programok esetében minden tagállamnak kötelező kijelölnie irányító hatóságot, igazoló hatóságot és ellenőrző hatóságot, valamint kötelező monitoring bizottságok működtetése. A kötelezően kijelölendő szerveken felül a tagállam kijelölhet koordinációs szervet és közreműködő szervezeteket is.

    Részletek
  • Monitoring Bizottságok

    A 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó uniós jogszabály (1303/2013/EU rendelet) szerint a programok végrehajtásának és a célkitűzések elérésének nyomonkövetése érdekében monitoring bizottságot kell felállítani

    Részletek