• Irányító Hatóságok

  Az Európai Uniós pályáztatás folyamatát támogató Irányító Hatóságok. Az Irányító Hatóság közreműködik az Operatív Program (OP) véglegesítésében, irányítja az Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum kidolgozását, és közreműködő szerepet vállal e dokumentumoknak az Európai Bizottsággal történő tárgyalásaiban. Az IH részt vesz továbbá a költségvetési tervezésében, valamint Közreműködő Szervezetek vagy közreműködő szervezeti feladatokat ellátó egységek bevonásával irányítja a meghirdetett pályázatok és központi programok végrehajtását.

  Részletek
 • Közbeszerzési Segédanyagok

  A KFF által közzétett összefoglalók célja, hogy szakmai iránymutatást fogalmazzon meg a minőségellenőrzési eljárás során, illetve a szabályossági eljárások során a benyújtott dokumentumok ellenőrzéséhez, valamint segítséget nyújtson a tipikus hibák kezeléséhez. Célja továbbá, hogy segítséget nyújtson a szerződésmódosítások közbeszerzési-jogi szempontú jogszerűségének elbírálásánál.

  Jelen összefoglalók a 2014. és 2015. évben a hazai és külső ellenőrző szervek által lefolytatott audit tapasztalatok, és az audit ellenőrzések lefolytatásakor hatályos jogszabályi környezet alapján kerültek előkészítésre. Az összefoglalók tartalma a mindenkori audit ellenőrzések megállapításai alapján módosulhatnak.

  Részletek