2016 június 10. 13:15
A Miniszterelnökség megkezdte az állami projektértékelői szakértői névsorba történő regisztrációra beérkezett pályázatok értékelését és megállapítást nyert, hogy – az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehatásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (2) bekezdés g) pontja szerinti – a pályázott tématerület(ek)nek megfelelő, szakmai tapasztalat időtartamát alátámasztó munkáltatói igazolás(ok) számos esetben nem megfelelő tartalommal kerültek csatolásra.

A pályázók számos esetben munkáltatói-szakmai igazolás helyett, illetve szakmai igazolásként – az igazolandó szakterületek tekintetében – szakterületi tevékenység időintervallumát nem tartalmazó munkaköri leírást, munkáltatói – jogviszonyt igazoló – igazolást, önéletrajzot, egyéb képzésen részvételt tanúsító dokumentumokat mellékeltek, továbbá több esetben a  Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti munkáltatói igazolás csatolására került sor. E típushiba jövőbeni elkerülése érdekében a pályázatok benyújtása során – a Korm. rendelet által előírt – a szakmai igazolás(oka)t a mellékelt sablon alapján kérjük feltölteni.

Az állam- és jogtudományok tématerülethez elfogadható a jogi szakvizsgához kiadott joggyakorlat igazolás.

Állami projektértékelők