A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) a Svájci Hozzájárulás újabb két pályázati felhívását hirdeti meg, egyrészt ösztöndíjak, másrészt közös kutatási és fejlesztési projektek, valamint akadémiai kutatóévek, csereprogramok témájában. Svájc - az Európai Unióval kötött megállapodás alapján - a 2004-ben az unióhoz csatlakozott tagországok számára 1 milliárd svájci frank értékben ad fejlesztési hozzájárulást, amelyből Magyarország részesedése összesen 130,738 millió svájci frank.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség e két témában kiírt pályázati
felhívásának tervezetét októberben bocsátotta társadalmi egyeztetésre.
A beérkezett észrevételek feldolgozását és a pályázati felhívások
véglegesítését követően 2008. november 3.-án megjelenhetnek a végleges
pályázati felhívások.

A pályázatok elbírálása két fordulós eljárás keretében történik majd.
Jelen felhívások megjelentetésével az első forduló vette kezdetét,
amelynek keretében három hónapon keresztül várja a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség a felhívásnak megfelelő projektötletek benyújtását. A
beérkezett projektötletek értékelésére Magyarországon 3 hónap áll
rendelkezésre, ezt követően a magyar javaslatokat megküldik a svájci
bírálóknak is, ahol ugyancsak 3 hónapot szánnak a döntésre, így hat
hónap után lehet eredménye az első körnek.  

A kutatás és fejlesztés témájú prioritási terület egyik célkitűzése a
tudományos potenciál megerősítése az oktatáshoz való hozzáférés és
szelektív támogatási programok segítségével (Ösztöndíj Alap a hátrányos
helyzetű és marginalizált csoportbeli hallgatók számára); ennek keretei
között az Ösztöndíj Alap menedzsmentjét, teljes körű irányítását ellátó
Támogatásközvetítő Szervezet kiválasztására kerül majd sor. A
célkitűzés egészére összesen 1 millió svájci frank támogatás áll
rendelkezésre.

A prioritási terület másik célkitűzése a közös kutatási-, és intézményi
együttműködési projektek támogatása az alkalmazott kutatás – kiemelten
a környezeti technológia és az egészségügy/élettudomány területén –
valamint társadalomtudományi célú kutatóévek, akadémiai csereprogramok
lebonyolítása. A célkitűzés megvalósítására összesen 4,5 millió svájci
frank támogatás áll rendelkezésre; 3 millió svájci frank nyújtható a
közös kutatási-, és intézményi együttműködési projektekre, 1,5 millió
svájci frank pedig a kutatóévekre, akadémiai csereprogramokra. Az
igényelhető támogatás összege projektenként legalább 750 000 svájci
frank és legfeljebb 1 250 000 svájci frank a közös kutatási/intézményi
együttműködési projektek esetében; valamint legalább 500 000 svájci
frank és legfeljebb 1000000 svájci frank a kutatóévek/akadémiai
csereprogramok esetében.

Minden projektnek – témától és mérettől függetlenül – közcélt kell
szolgálnia. A pályázati felhívásokra egy pályázó csak egy
projekttervezetet nyújthat be, kivéve a második célkitűzést, ahol
intézményenként összesen két projekttervezet nyújtható be:
társadalomtudományi és egy természettudományi területen is egy-egy.

Az Ösztöndíj Alap esetében Támogatásközvetítő Szervezet lehet: bármely,
Magyarországon jogi személyként bejegyzett közszférába tartozó
intézmény, magán szektorbeli vagy civil (nem kormányzati) szervezet
(NGO), amely az adott projekt tekintetében közhasznú tevékenységet
végez, (pl. nemzeti (országos), regionális és helyi szervek, oktatási
intézmények, önkéntes és társadalmi szervezetek), illetve a fentiek
által létrehozott partnerségi társulások.

A kutatási projektek esetében pályázásra jogosultak a magyarországi
székhelyű jogi személyiséggel rendelkező oktatási intézmények és
kutatóintézetek, feltéve, hogy rendelkeznek svájci együttműködő
partnerrel, akinek a bevonása a projekt megvalósításába kötelező.

A Pályázati felhíváshoz kapcsolódó teljes dokumentáció megtalálható az NFÜ honlapján (palyazat.gov.hu), valamint letölthető a következő helyről: www.swiss-contribution.hu.