A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) a Svájci Hozzájárulás újabb pályázati felhívását hirdeti meg, regionális fejlesztési kezdeményezések, helyi alkalmazási-, és munkahely teremtési lehetőségek erősítése témájában. Svájc - az Európai Unióval kötött megállapodás alapján - a 2004-ben az unióhoz csatlakozott tagországok számára 1 milliárd svájci frank értékben ad fejlesztési hozzájárulást, amelyből Magyarország részesedése összesen 130,738 millió svájci frank.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a fenti témában
kiírt pályázati felhívásának tervezetét júliusban bocsátotta társadalmi
egyeztetésre. A beérkezett észrevételek feldolgozását – és a svájci féllel
történő újabb egyeztetéseket – követően a pályázati felhívás végleges formát
öltött, a kiírás 2009. szeptember 14.-én jelent meg. A pályázók számára az NFÜ
és a Svájci Hozzájárulás Hivatala 2009. szeptember
30.-án információs napot tart Nyíregyházán
.

A pályázatok elbírálása két fordulós eljárás
keretében történik majd. Jelen felhívás megjelentetésével az első forduló vette
kezdetét, amelynek keretében négy hónapon keresztül várja a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség a felhívásnak megfelelő programjavaslatok benyújtását. A beérkezett
ötletek értékelésére Magyarországon 3 hónap áll rendelkezésre, ezt követően a
magyar javaslatokat megküldik a svájci bírálóknak is, ahol ugyancsak 3 hónapot
szánnak a döntésre, így hat hónap után lehet eredménye az első fordulónak.

A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KEZDEMÉNYEZÉSEK PERIFÉRIKUS ÉS HÁTRÁNYOS
HELYZETŰ RÉGIÓKBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON ÉS ÉSZAK-ALFÖLDÖN
c. kiírás kistérségekre
irányul, a Svájci-Magyar
Együttműködési Program által kiemelten kezelt három megyében:
Borsod-Abaúj-Zemplénben (az Észak-Magyarországi régióban),
Szabolcs-Szatmár-Beregben és Hajdú-Biharban (az Észak- Alföldi régióban); és a
helyi alkalmazási-, és munkahely teremtési lehetőségek helyi kapacitások felhasználásával
történő erősítését célozza. A célkitűzés egészére összesen 15 millió svájci
frank támogatás áll rendelkezésre.

A kiírásra programokkal lehet pályázni, melyek
egymásra épülő projektek, amiket közös céljuk, a foglalkoztatás növelése köt
össze. A programoknak reális célkitűzésekkel kell rendelkezniük; ezen
célkitűzéseket, amennyiben lehetséges, különböző szektorokat összefogva kell
megvalósítani. Minden program egy főprojektből és legfeljebb tíz támogató
projekt
ből áll, amelyek mind a köz-, mind a magán-, mind pedig a
civil szektort
bevonják.  A támogatott programok mérete (amely a
svájci hozzájárulásból, illetve az önerőből áll) legalább 4 millió, és legfeljebb 5
millió
svájci frank lehet. Várhatóan négy vagy öt program támogatására
kerül majd sor, melyek lehetőség szerint minden kiemelt megyét lefednek.

Pályázni olyan jogi
személyiséggel rendelkező közintézmények
jogosultak, mely a kiemelt
kistérségben rendelkeznek székhellyel és jelenleg is aktív szerepet töltenek be
(a helyben rendelkezésre álló kapacitások és képességek tevékeny hasznosítása
révén) valamelyik kedvezményezett kistérségben. A programot alkotó alprojektek gazdái
ugyanakkor egyaránt lehetnek állami vagy civil szervezetek, vállalkozások,
és az állami és a versenyszféra
közötti társulások (PPP)
is.

A Pályázati felhíváshoz kapcsolódó teljes
dokumentáció megtalálható az NFÜ honlapján (palyazat.gov.hu), valamint letölthető a következő helyről: www.swiss-contribution.hu.