Az NFÜ meghirdette a Svájci Hozzájárulás legújabb pályázati felhívását „Pályázati Alap civil szervezetek számára” témakörben. A felhívás keretén belül összesen 6 millió svájci frankra (kb. 1,1 milliárd forintra) pályázhatnak az érdeklődők.

Jelen kiírás célja a Támogatásközvetítő Szervezet (TKSz) kiválasztása, egykörös rendszerben. A pályázóktól kidolgozott pályázatokat várunk, melyeknek – többek közt – tartalmaznia kell egy háttérelemzést, egy megalapozott koncepciót és részletes metodológiát arra vonatkozóan, hogy a pályázó hogyan tervezi felhasználni és menedzselni az Alap pénzügyi forrásait. A kiválasztásra kerülő pályázat benyújtójának lehetősége nyílik rá, hogy a Pályázati Alap és az Ösztöndíj Alap Támogatásközvetítő Szervezeteként, pályázati kiírások révén, egyéni projektekre és ösztöndíjakra nyújtson vissza nem térítendő támogatást a Svájci-Magyar Együttműködési Programból. 

Maximum 5 millió svájci frank (mely magában foglalja a TKSz menedzsment költségeit is) támogatás nyújtható azon projektek számára, melyek a szervezeti kapacitás megerősítésével a civil szervezetek szolgáltatási tevékenységét kívánják fejleszteni. További maximum 1 millió svájci frank  (mely magában foglalja a TKSz menedzsment költségeit is) támogatás nyújtható  ösztöndíjakra, hátrányos és marginalizált helyzetű diákok részére.

A pályázatok beadására 3 hónapon keresztül, 2010. február 15 és 2010. május 17. között folyamatosan van lehetőség.

A Pályázati felhíváshoz kapcsolódó teljes dokumentáció megtalálható az NFÜ honlapján (palyazat.gov.hu), valamint letölthető a következő helyről: www.swiss-contribution.hu.