A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretein belül lezárult a természeti katasztrófák megelőzése, kezelése, valamint az alapinfrastruktúra javítása témában kiírt pályázati felhívásra benyújtott projekttervezetek első (előválogatási) fordulójának hazai értékelési-kiválasztási szakasza.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Svájci Hozzájárulás első két
pályázati felhívását 2008. július 31-én hirdette meg. A
projekttervezetek benyújtására 2008. szeptember 30-ig volt lehetőség.

Az alapinfrastruktúra javítására, helyreállítására, modernizációra,
környezetfejlesztésre 30 millió svájci frank áll rendelkezésre. Ezen
prioritási terület keretében települési, vízellátási infrastruktúra
fejlesztésére, hulladékgazdálkodásra, környezeti monitoring rendszer
korszerűsítésére, környezeti mérőfelszerelés beszerzésére lehetett
pályázni. A Felső-Tisza vidéki természeti katasztrófák megelőzésére,
kezelésére, az árvízkezelés megerősítésére szóló pályázati felhívás
szerint katasztrófa-megelőzési intézkedésekre, árvízvédelemért felelős
hatóságok hálózatainak kapacitásnövelésére lehetett pályázni. A
rendelkezésre álló keret ezen prioritási területen 2 millió svájci
frank.

Az alapinfrastruktúra javítását célzó pályázaton önkormányzatok,
önkormányzati társulások, magyar költségvetésben nevesített központi
költségvetési szervek, valamint a legalább 50%-os állami vagy
önkormányzati tulajdonban lévő szervezetek indulhattak.
A természeti katasztrófák megelőzésével összefüggő pályázaton
Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye
önkormányzatai, önkormányzati társulásai, valamint a magyar
költségvetésben nevesített illetékes vízügyi, illetve
katasztrófavédelmi szervek jogosultak projektek benyújtására.

A pályázatok elbírálása kétfordulós eljárás keretében történik. A
beérkezett projektötletek értékelésére Magyarországon 3 hónap állt
rendelkezésre, ezt követően az Értékelő Bizottság által kidolgozásra
javasolt projekttervezeteket - azok angol nyelvű változatát - a Program
hazai Nemzeti Koordinációs Egysége, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
küldi meg a svájci bírálóknak, akik ugyancsak 3 hónapot szánnak a
döntésre. Az Értékelő Bizottság által kiválasztott projekttervezetek
listája letölthető a következő honlapról: www.swiss-contribution.hu

Amennyiben a pályázat sikeresen továbbjut az első fordulón, a végleges
projekttervezet kidolgozására kerülhet sor, amelynek már tartalmaznia
kell az összes szükséges engedélyt/meghatalmazást és egyéb kapcsolódó
háttéranyagot. Az első fordulóban elért pozitív eredmény nem jelent
automatikus sikert a második fordulóban.
A pályázókat a hazai értékelés eredményéről az elkövetkező napokban hivatalos levélben is értesíti az NFÜ.