Az Európai Bizottság és Svájc 2006. február 27-én kétoldalú megállapodást írt alá a svájci kormány által létrehozott Svájci Hozzájárulásról. A megállapodás értelmében Svájc a 10 újonnan csatlakozott ország részére egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként 5 éven keresztül összesen 1 milliárd svájci frank hozzájárulást biztosít. A programból Magyarország több mint 130 millió svájci frank, azaz (folyó áron) körülbelül 31 milliárd forint támogatásban részesül; ezzel a kedvezményezett országok közül a harmadik helyet foglalja el.

 

 

 

 

A kétoldalú megállapodás határozza meg Svájc és a támogatásból részesülő tagállamok közötti együttműködés kereteit, amelynek mentén a kétoldalú tárgyalások az egyes tagállamokkal – ennek keretében 2007 januárjában Svájc és Magyarország között is – megindulhattak a források fogadásának keretei, a támogatásterületek valamint a pályázati rendszer meghatározása érdekében. A kétoldalú megállapodás a Svájci Hozzájárulásból támogatható négy fő prioritásterületet rögzít az alábbiak szerint:
1. Biztonság, stabilitás, reformok
2. Környezetvédelem és infrastruktúra
3. A magánszektor támogatása
4. Humánerőforrás- és társadalomfejlesztés

A prioritásterületeken belüli konkrét támogatásterületeket a Keretmegállapodás rögzíti.

A donor ország a többi országban is felmérte és kialakította azt a szerkezeti struktúrát, amely közel azonos módon kezeli a program lebonyolítását az egyes kedvezményezett tagállamokban. A tárgyalások lezárulásával a Kormány felhatalmazását követően 2007. december 20-án, Bernben került sor a Keretmegállapodás (kihirdette a 348/2007. (XII. 20.) Korm. rendelet) aláírására Svájc és Magyarország között. A Svájci Hozzájárulás végrehajtási szabályait rögzítő Kormányrendelet 2008 folyamán az érintett intézmények bevonásával elkészült, és a 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet által került kihirdetésre. Az első pályázati kiírások 2008 júliusában jelentek meg.

A pályáztatás 2008-ban kezdődött, és a kiválasztási szakasz egészen 2012 tavaszáig tartott. A felhívások prioritási területenként más-más időpontban jelentek meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján. Magyarország felelt a projektek kiválasztásáért, mely történhetett nyílt pályázati felhívás keretében – fő szabályként két körös döntési eljárás alkalmazására került sor – de a donor ország és más nemzetközi szervezet, illetve egyes magyar szereplők (Kormány, NFÜ) ajánlása is adhatott alapot a projektek kiválasztására. Minden projekt esetében Svájc hozta meg a végső döntést.

A hozzájárulás segítségével közel negyven projekt és a pályázati alapokon keresztül százat is meghaladó kisprojekt valósul meg, melyek mindegyikére méltán lehet büszke Magyarország.

A Svájci-Magyar Együttműködési Programról, a jóváhagyott projektekről részletesebben itt olvashat.

KAPCSOLÓDÓ TARTALMAK