2022 szeptember 21. 12:15
Az Agrárminisztérium társadalmi vitára bocsátotta a KAP Stratégiai Terv környezeti értékelési dokumentumát.

 

Az Agrárminisztérium elkészítette a 2021-2027 közötti közös agrárpolitika támogatásainak keretet adó KAP Stratégiai Tervet. A Minisztérium a 2001/42/EK irányelv és a 2/2005 (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően stratégiai környezeti vizsgálatot készíttetett a tervről. A vizsgálat célja, hogy feltárja a terv lehetséges környezeti hatásait, és javaslatokat tegyen a környezeti és fenntarthatósági szempontok érvényesítésére a programozási és megvalósítási folyamatban. A vizsgálatot széleskörű partnerség kíséri.

A vizsgálatban elkészült a környezeti jelentés, amely megismerhető és véleményezhető a Operatív Programok Stratégiai Környezeti Vizsgálati Jelentései | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu) oldalon.

A véleményezés határideje: 2022. október 20.